Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering
Datum 17 maart 2016
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Locatie Sommelsdijk

Op donderdag 17 maart 2016 is onze Algemene Ledenvergadering. Leden, vrienden en belangstellenden worden van harte uitgenodigd de vergadering bij te wonen. In het gedeelte voor de pauze worden de zakelijke punten behandeld. Na de pauze is er gelegenheid aan de hand van een CD te discussiëren.

De vergadering begint om 20.00 uur. De kerk is vanaf 19.30 uur open.

high tea maart 2015 011

Jaarvergadering 2015     high tea maart 2015 019

                AGENDA

 1. Opening
 2. Vaststelling Agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken m.b.t. de jaarvergadering
 4. Notulen Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2015
 5. Jaarverslag van de gemeente 2015
 6. Financieel jaarverslag 2015
 7. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid van de kascommissie
 8. Begroting 2016
 9. Rondvraag

Pauze

 1. CD Arminius
 2. Vervolg campagne vriendenwerving. Hoe sluiten wij hierop aan.
 3. Sluiting

 

 

Agenda