Gespreksgroep 10 februari 2019

Gespreksgroep 10 februari 2019
Datum
10 februari
Tijd
10:00 - 11:00 uur
Locatie
Sommelsdijk

De gespreksgroep op 10 februari 2019 wordt geleid door de heer Bram Schrier.

Een artikel in Trouw afgelopen maandag in de aanzet voor hert gesprek op deze zondagmorgen.

Liturgie

– Liedboek: 791

– Aansteken van de Paaskaars 

– Antwoordlied

     Tot U, Heer is ons hart gericht.

Hier zijn wij open voor uw licht.

Gij geeft ons kracht tot stilte en strijd.

Kom tot ons, eeuw’ge, in de tijd. Amen

– Koffie en gesprek

Een artikel in Trouw is de aanleiding voor het gesprek vanmorgen.  Het persoonlijk verhaal verslaat het zelfhulpboek. Het beste spirituele boek van dit jaar is ‘Voor Joseph en zijn vrienden” van onze kerkelijk hoogleraar Christa Anbeek. Bij het krantenartikel, waarvan een kopie beschikbaar is voor alle aanwezigen, staat ook een stukje in een kader over de omstreden theologische benadering die Christa Anbeek ontwikkelt in haar ‘theologie van de kwetsbaarheid’. Een theologie gebaseerd op de levenservaringen van mensen.  De voorzitters van de remonstrantse gemeenten Den Haag en Rotterdam hebben de Coza een brief geschreven waarin ze hun zorgen uiten over deze ‘in hoge mate levensbeschouwelijk humanistisch” genoemde theologie. Christa Anbeek had al eerder, bij een vraag welke rol de bijbel speelde in haar theologie, opgemerkt dat zij dit een dilemma vond. Als je te veel ‘gelovige taal’ spreekt raak je mensen kwijt. Werken vanuit de eigen ervaring biedt de mogelijkheid te ontdekken hoe zo’n ervaring in de Bijbel wordt verwoord. De bedoeling is uit te komen bij reflectie. Je hebt daarvoor de traditie nodig.

Samengevat: theologie van de kwetsbaarheid gaat uit van grenservaringen of contrastervaringen die vervolgens aanleiding zijn tot reflectie daarbij gebruik makend van de (kerkelijke) traditie waarin de Bijbelverhalen een belangrijke rol spelen.

Aansluitend op het boek van Christa hebben , onder redactie van Sigrid Coenradie en Koen Holzappfel) het boek “Spelen met grenzen” gevuld. Artikelen die stuk voor stuk aanleiding kunnen zijn voor de verder gesprek. Het boek van Christa Anbeek, zeer lezenswaard overigens, is als boek minder geschikt voor kortere gesprekken zoals wij die hebben. Spelen met grenzen leent zich hier beter voor.

Ik denk dat het goed is vandaag , aan het eind van dit gesprek te bespreken of dit boek aanleiding voor de komende gesprekken is.

Vraag voor het gesprek vandaag: wat vinden wij van de ‘theologie van de kwetsbaarheid” zoals hierboven samengevat. Delen we de zorg van de Haagse en Rotterdamse gemeente?

– Tussentijds:  F3

– Gebed Severien Bouwman p.57

-Zegen

God de nabije, zegen ons en behoedt ons  op al onze wegen.

Wees met ons als licht op de dag, als vuur in de nacht, als een wolk die beschermt tegen hitte. Wees vol zorg om ons en sla vleugelen van liefde om ons heen.

Laten we op weg gaan, want deze God, onze God, Zij is vrede. Amen

Agenda