Gespreksgroep 10 november 2019

Gespreksgroep 10 november 2019
Datum 10 november 2019
Tijd 10:00 - 11:00 uur
Locatie Sommelsdijk

Op zondag 10 november vindt in de Remonstrantse kerk aan de Voorstraat 35 te Sommelsdijk de tweewekelijkse gespreksgroep plaats.
Deze gespreksgroep is voor een ieder toegankelijk en u kunt op ieder moment instromen en meedoen.
Gespreksleider is dhr. Bram Schrier. U bent van harte uitgenodigd om over het onderwerp van deze zondag mee te denken en te praten.
Er wordt één maal gecollecteerd voor de eigen gemeente.

Zondag 10 november 2019
Welkom bij de vijfde bijeenkomst na de zomervakantie. Komende zondag, 17 november, is de volgende bijeenkomst. De zondag daarna, 24 november, gaat Mr. André Meiresonne voor. Het is dan de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De leden en vrienden van onze geloofsgemeenschap en directe familie van hen waarvoor dit gewenst is, worden dan met name herdacht met een persoonlijke kaars én er wordt een kaars ontstoken voor hen die in die periode overleden zijn en die wij niet met name kunnen noemen, maar aan wie we wel willen denken.
We zijn in de gespreksbijeenkomsten bezig de vijf artikelen van de Remonstranten door te nemen, geschreven in het kader van het 400 jarig bestaan van de Remonstranten. De 5 V’s
We hebben afgesproken de V van verantwoordelijkheid vandaag te bespreken..

LITURGIE

– Lied 790
– Aansteken Paaskaars
– Antwoordlied
Tot U, Heer is ons hart gericht.
Hier zijn wij open voor uw licht.
Gij geeft ons kracht tot stilte en strijd.
Kom tot ons, eeuw’ge, in de tijd. Amen
– Koffie en gesprek
Koen Holtzapffel, predikant van de Rotterdamse gemeente, schreef het artikel over verantwoordelijkheid. Na een inleiding werkt hij het begrip verantwoordelijkheid uit.
– Mensen zijn Gods vrije en verantwoordelijke mede-arbeiders die hun bestemming vinden ‘in wakkerheid en verbondenheid met al wat leeft’. Zij zijn dus geroepen om mee te helpen de huidige wereld te verbeteren. Niet meer en niet minder. Dat betreft zowel de individuele als collectieve verbanden- concludeert hij in de inleiding.
– mensen zijn Verantwoordelijkheid als verplichting dat….. Vooral de samenhang tussen de verantwoordelijkheid voor je zelf en die voor de ander komt aan bod. Daarna werkt Koen verantwoordelijkheid als heilige verplichting uit om te besluiten met een stukje over Geloof en Kloof.
Godsdienst is een verantwoordelijkheid voor je medemens en God neemt die nooit van je af. Hoe zwaar rust die ‘heilige verplichting’ op onze schouders?
De kloof de er bestaat in de samenleving tussen arm en rijk, verschillende bevolkingsgroepen, jong en oud , gelovigen en niet gelovigen. Hebben wij verantwoordelijkheid voor meer samenhang?
– Lied: 416
– Gebed: Severien Bouwman p. 48. Gebed eindigend met het Onze vader
– Zegenbede (Vieren en brevieren p.100)
Dat de liefde van God onze gedachten vult,
dat het kennen van Christus vrede legt in ons hart en onze handen,
dat Gods Geest ons blijft bewegen,
laten wij daartoe ons gezegende mensen weten,
nu en in de dagen die komen,
Amen

Agenda