Gespreksgroep 14 mei 2017

Gespreksgroep 14 mei 2017
Datum
14 mei 2017
Tijd
10:00 - 11:00 uur
Locatie
Sommelsdijk

Gespreksgroep 14 mei 2017. Ook deze keer verzorgt Bram Schrier de liturgie. We gaan verder met het onderwerp “Weg met de bijbel”, Gids voor vrijzinnig bijbellezen van Sigrid Coenradie, Bert Dicou en Anne Claar Thomasson – Rosing. Vandaag thema 4A: Mens en planeet: natuur.

Inhoud
Wie is de mens? Wat is zijn plaats in de natuur, tegenover de dieren en ten opzichte van machten die sterker en groter zijn dan hijzelf? Het scheppingsverhaal in Genesis 1 en ook Psalm 8, lied van verwondering en vreugde over de schoonheid van de schepping, vormen het uitgangspunt bij het nadenken over deze vragen. Verschillende stemmen worden aan het woord gelaten, onder andere uit de wereld van de wetenschap, van theologie en kerk, van de literatuur en uit een alternatieve religieuze woon- en leefgemeenschap. Alle bijdragen cirkelen rond de vraag of de Bijbel een eerbiedige omgang van de mens met zijn leefomgeving bevordert of juist in de weg staat. De antwoorden lopen uiteen. Paus Franciscus bijvoorbeeld pleit in zijn encycliek ‘ Laudato Si’ voor een ‘ecologische bekering’ en vindt het fundament daarvoor in teksten uit de Bijbel en uit de christelijke traditie. En de theologe Sallie McFague beschouwt ‘lofprijzing’ en ‘compassie’ als de twee pijlers van een bijbelse theologie en van religie überhaupt: wanneer je je verwondert over de schoonheid van alles om je heen, voel je je verbonden en wil je je inspannen om wat kwetsbaar is te beschermen.
Verwerking
1. Voel jij je verbonden met de natuur? Met dieren? Met krachten die groter zijn dan jijzelf? En met welk van deze drie het meest?
2. Lees Psalm 8 in de NBV en in de Naardense Bijbel. Noteer de verschillen en bespreek wat de verschillen betekenen. Besluit naar welke vertaling je voorkeur uitgaat. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn!
3. Lees Genesis 1,1-2,4a en lees Genesis 2,4b-3,24. Welke uiteenlopende mensbeelden spreken uit deze twee scheppingsverhalen?
4. Ken jij buitenbijbelse teksten die je zou kunnen omschrijven als een ‘loflied op de schepping’?

 

Agenda