Gespreksgroep 22 april 2018

Gespreksgroep 22 april 2018
Datum 22 april 2018
Tijd 10:00 - 11:00 uur
Locatie Sommelsdijk

De gespreksgroep op 22 april 2018 wordt geleid door de heer A. Schrier.

Het boek De Tien Geboden van rabbijn Marc-Alain Ouaknin staat centraal. Hij geeft een geweldloze, toekomstgerichte interpretatie van de oeroude leefregels van het jodendom en het christendom. We zijn bezig in de inleiding en beginnen het gesprek zondag over ‘vrees en liefde’ .

De Tien Woorden beginnen met een verklaring die de toon zet voor het geheel. God dient zich niet aan als de Schepper van hemel en aarde, maar als de bevrijder uit het slavenhuis Egypte. De God van de Tora is een God van  bevrijding. Bevrijding en vrijheid zijn de basisprincipes waarop de Tora stoelt.

Daarom dient de Tora zich aan als een ethische code die een persoonlijke en individuele ontplooiing mogelijk maakt binnen een harmonische, evenwichtige en geordende samenleving. De religie doet een beroep op het innerlijk en op de moraal en niet alleen op uiterlijkheid en ritueel. De natuurlijke relatie tussen God en de mens berust niet alleen op vrees, maar evenzeer op liefde. Een beroemde passage in Deuteronomium verbindt deze les met die van de Eenheid van God:

Hoor Israël, de Eeuwige onze God, de Eeuwige is Eén. Je zult dus van de Eeuwige je God houden met heel je hart, heel je ziel en heel je vermogen. Deze woorden nu die ik je vandaag opdraag, zullen in je hart zijn. [Dt. 6: 4-6)

Agenda