Kerkdienst 22 september 2019

Kerkdienst 22 september 2019
Datum 22 september 2019
Tijd 10:00 - 11:00 uur
Locatie Sommelsdijk

In deze dienst gaat voor Mr. A. Meiresonne.
Het thema van de dienst is: Nabijheid 

Dat iets of iemand ons nabij is: het is misschien wel ons diepste verlangen. Vrienden, geliefden, God. Te weten en te voelen dat we niet alleen zijn. Dat er iemand is die weet hoe we ons voelen en wat we nodig hebben. Er voor ons is. Dat kan een mens zijn, dat kan God zijn – of God in menselijke gedaante. Een goed gesprek, een aandachtige blik, een aanraking. Iets oprechts, iets hartelijks, waarbij het menselijke en het goddelijke kunnen vervloeien. Maar aandacht hebben, wat vraagt dat van ons? En werkelijk samen zijn, hoe doe je dat?

Liturgie 22 september 2019 10 uur Remonstranten Sommelsdijk
Voorganger Andre Meiresonne, Organist Dick Muller
Welkom en kaars aansteken, Stilte
Lied 276 Zomaar een dak boven wat hoofden Bemoediging en groet
Antwoordlied Tot u, Heer, is ons hart gericht
Tot U, Heer is ons hart gericht.
Hier zijn wij open voor uw licht.
Gij geeft ons kracht tot stilte en strijd.
Kom tot ons, eeuw’ge, in de tijd. Amen
Inleidende Bijbellezingen Exodus 3:13-14, Filippenzen 4:5-7
Inleiding
Gebed van inkeer
Lied 247 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt
Bijbellezingen Psalm 22:1-12, 22-25, Psalm 23:1-4
Lied 913 Wat de toekomst brengen moge
Overdenking
Stilte
Muziek Abide with me
Gebed
Mededelingen en Collecte
Slotlied Lied 416 Ga met God en hij zal met je zijn
Uitzending en zegen,
(Gezongen) Amen

Er zijn twee collectes: de eerste voor het Fonds onderhoud gebouwen en de tweede voor de eigen gemeente.

 

 

 

 

 

 

Agenda