Gespreksgroep 24 februari 2019

Gespreksgroep 24 februari 2019
Datum
24 februari
Tijd
10:00 - 11:00 uur
Locatie
Sommelsdijk

De gespreksgroep op 24 februari 2019 wordt geleid door de heer Bram Schrier.

In Spelen met grenzen  schrijven 17 remonstrantse theologen over hun benadering van spelen met grenzen.  Het begrip contrastervaring, ook wel grenservaring zoals uitgewerkt in het boek  voor Joseph en zijn vrienden vormt daarbij de aanleiding.

Liturgie

– Lied B1 uit Tussentijds

– Aansteken Paaskaars

– Antwoordlied

     Tot U, Heer is ons hart gericht.

Hier zijn wij open voor uw licht.

Gij geeft ons kracht tot stilte en strijd.

Kom tot ons, eeuw’ge, in de tijd. Amen

– Koffie en gesprek

De stukjes die door de theologen voor dit boek geschreven zijn, zijn in delen opgedeeld:

  1. Achtergronden
  2. Autobiografische bijdragen
  3. Spelen en rituelen

In deel 1:- Achtergronden-  komt eerst Christa Anbeek aan het woord in het hoofdstuk Spelen met de achtergronden.

Na haar volgen in dit deel nog 4 schrijvers; Peter Nissen, Koen Holzapffel, Pieter Korbee en Heine Siebrand. In deel 2: -Autobiografische bijdragen-  komen 7 schrijvers aan het woord en in deel 3: -Spelen en rituelen- nog 4 schrijvers.

Vandaag de 1ste schrijver in Deel 1, Christa Anbeek.

Spelen met contrastervaringen heet het stuk van Christa.

In een korte inleiding wordt duidelijk dat Spelen met grenzen tegelijk verschenen is met het boek Voor Joseph en zijn broer. Christa schetst dat ze al schrijvend en lezend zoekt naar het maken van een omkeer van bez\ig zijn met verlies, dood en tekort naar samen plezier scheppen in het bestaan. Welke filosofische en theologische verantwoording kan daarvoor gegeven worden. Haar zoektocht wordt al duidelijk in haar boek Berg van de ziel en haat oratie Aan de heidenen overgeleverd.

Onder het kopje contrastervaringen werkt ze dit begrip uit. Vervolgens komt een hoofdstukje Dialogen: woorden, beelden, rituelen, kunstzinnige expressies. Ze noemt verschillende theologen en filosofen die al gedacht en geschreven hebben over ingrijpende en ontregelende ervaringen. Conclusie: in het tere, het broze, het fragiele, het wonderlijke, het schone, het weerloze, in verlies, chaos, onrecht, onmacht en geweld toont zich iets wat van waarde is. Iets wat om expressie vraagt. Wij worden uitgedaagd om aandachtig te voelen, ruiken, kijken en luisteren naar wat ons raakt en van slag brengt. Al sprekend, gebarend en delend kunnen ontregelende ervaringen betekenisvol worden en nieuwe handelingsperspectieven openen.

Onder het kopje Vriendschap komt het door Christa ontwikkelde dialoogspel aan bod en de randvoorwaarden om in een veilige open omgeving, ‘onder vrienden’ in gesprek te gaan met elkaar.

In Spel en spelen komt daarna het ontstaan van spelen en de betekenis van spelen naar voren en geschetst  wordt hoe daardoor ontwikkelingen tot stand komen. Ze onderbouwt daarmee de betekenis en mogelijkheden van het dialoogspel. In twee korte stukje daarna worden nog wat achtergronden en de huidige situatie toegelicht. Hopelijk leidt dit er toe dat dit voorjaar een spel verschijnt dat in kleine groepen gespeeld kan worden.

Nieuwsgierig naar meer inhoud? Het boek is bij de hand en er kan toegelicht worden.

Vragen die bij mij opkomen zijn: Herkennen wij de betekenis en mogelijkheden van  contrastervaringen en spreekt het hier mee spelen ons aan?

– Tussentijds:  F1b

– Gebed Vieren en Brevieren p 99

-Zegen Vieren en Brevieren p 100

Agenda