Gespreksgroep 28 mei 2017

Gespreksgroep 28 mei 2017
Datum 28 mei 2017
Tijd 10:00 - 11:00 uur
Locatie Sommelsdijk

De gespreksgroep wordt deze morgen weer geleid door de heer Bram Schrier. We gaan verder met de bespreking van het boekje Weg met de bijbel. Gids voor vrijzinnig bijbellezen, van Sigris Coenradie, Bert Dicou en Anne Claar Thomasson-Rosingh. Uitgever Meinema in Zoetermeer in 2017.

Deze morgen staat op het programma Thema 4B: Mens en planeet: toekomst

Inhoud
Het nadenken over de toekomst is van alle tijden. Je vindt het al in de Bijbel en vandaag de dag kom je het tegen in talrijke boeken en films. Soms is een bijbels motief verwerkt in hedendaagse literaire verbeelding, zoals bijvoorbeeld in Het jaar van de vloed van Margaret Atwood, dat is geënt op het verhaal van de vloed en de ark van Noach (Genesis 6-9).
Overstroming is een thema, maar ook verwoestijning. Met name in profetische literatuur wordt de totale vernietiging van de leefomgeving gezien als straf van God voor een volk dat zich niets van hem aantrekt, zijn eigen gang gaat en het recht met voeten treedt.

Verschillende films worden besproken die een beeld schetsen van een verdroogde en verdorde wereld waarin de mensheid terechtkomt als het blijft doorgaan met het uitputten van de aarde. Ze houden ons een spiegel voor over hoe het met ons en onze planeet kan aflopen.

Maar kenmerkend voor de bijbelse teksten is dat zij niet zonder hoop zijn. Naast het script van een totale ondergang schetsen zij de lezer ook het visioen dat de aarde eens zal worden vernieuwd.

Verwerking
1. Hoe zie jij de toekomst van onze planeet? Een doemscenario? Of zie jij tekenen van omslag naar een duurzaam samenleven?
2. Lees Marcus 13,1-37. Het is een apocalyptische tekst. Vergelijkbare teksten vind je in Matteüs 24,1-51 en Lucas 21,5-36. Hoe zou jij, op grond van deze hoofdstukken, het
genre van de apocalyptiek omschrijven?
3. Met welk type teksten hebben wij in de Bijbel te maken: Is het literatuur? Geschiedschrijving? Een politiek pamflet? Toekomstvoorspelling?
4. Lees Openbaring 21,1-4 en Jesaja 65,17-25. Denk met elkaar na over de verhouding tussen die twee.

Agenda