Gespreksgroep 8 september 2019

Gespreksgroep 8 september 2019
Datum 8 september
Tijd 10:00 - 11:00 uur
Locatie Sommelsdijk

Deze eerste gespreksgroep na de zomervakantie wordt

geleid door de heer Bram Schrier. Er wordt één maal gecollecteerd voor de eigen gemeente.

U bent allen van harte welkom, om deel te nemen aan het gesprek op zondagochtend.

Zondag 8 september 2019

In Spelen met grenzen schrijven 17 remonstrantse theologen over hun benadering van spelen met grenzen. Het begrip contrastervaring, ook wel grenservaring zoals uitgewerkt in het boek voor Joseph en zijn vrienden vormt daarbij de aanleiding. Op de bijeenkomsten voor de zomervakantie spraken we over dit boek.
Die gesprekken zijn nog niet afgerond, het boek is nog lang niet uit. De bijeenkomst voor de zomervakantie was niet ‘spelen met grenzen’, maar waren de vijf artikelen van de Remonstranten onderwerp van gesprek. Met dit onderwerp wil ik de bijeenkomsten weer beginnen.

LITURGIE
– Lied 311
– Aansteken Paaskaars
– Antwoordlied
Tot U, Heer is ons hart gericht.
Hier zijn wij open voor uw licht.
Gij geeft ons kracht tot stilte en strijd.
Kom tot ons, eeuw’ge, in de tijd. Amen
– Koffie en gesprek
De vijf artikelen van de Remonstranten zijn vandaag onderwerp van gesprek. Vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, vrede en vriendschap. De vijf artikelen leken me een goed onderwerp om de gesprekken in de bijeenkomsten na de zomervakantie mee te beginnen.
Ik wil dat op dezelfde wijze doen als bij de afsluiting voor de zomervakantie, ook met dit onderwerp. De startvraag is evenals eind mei; kunnen we het eens worden over de vraag welke van de vijf artikelen de voorkeur heeft om nu over te spreken. Vervolgens, als we het eens zijn, kan een (gedeelte uit) het hoofdstuk in het boekje ‘de vijf artikelen van de Remonstranten leidraad zijn voor het verdere gesprek.
– Lied: 418
– Gebed: Vieren en brevieren p.99
-ZEGEN
Dat de liefde van God onze gedachten vult,
dat het kennen van Christus vrede legt in ons hart en onze handen,
dat Gods Geest ons blijft bewegen,
laten wij daartoe ons gezegende mensen weten,
nu en in de dagen die komen,
Amen

 

ons kerkgebouw

Agenda