Gespreksgroep 13 oktober 2019

Gespreksgroep 13 oktober 2019
Datum 13 oktober 2019
Tijd 10:00 - 11:00 uur
Locatie Sommelsdijk

Op zondag 13 oktober vindt in de Remonstrantse kerk aan de Voorstraat 35 te Sommelsdijk de tweewekelijkse gespreksgroep plaats.
Deze gespreksgroep is voor een ieder toegankelijk en u kunt op ieder moment instromen en meedoen.
Gespreksleider is dhr. Bram Schrier. U bent van harte uitgenodigd om over het onderwerp van deze zondag mee te denken en te praten.
Er wordt één maal gecollecteerd voor de eigen gemeente.

Zondag 13 oktober 2019
Welkom bij de derde bijeenkomst na de zomervakantie. Komende zondag, 20 november, gaat Mr. André Meiresonne voor. Hij vervangt deze dienst en een aantal andere diensten, waarin Ds. Jan Klijnsma door ziekte verstek moet laten gaan.
We zijn in de gespreksbijeenkomsten bezig de vijf V’s door te nemen.
We hebben afgesproken de V van vrijheid vandaag aan te pakken.
LITURGIE
– Lied 946
– Aansteken Paaskaars
– Antwoordlied
Tot U, Heer is ons hart gericht.
Hier zijn wij open voor uw licht.
Gij geeft ons kracht tot stilte en strijd.
Kom tot ons, eeuw’ge, in de tijd. Amenngt
– Koffie en gesprek
                     Vrijheid
Sigrid Coenradi schreef het artikel over vrijheid. Ze spreekt over het vrije land waarin we wonen, waarin iedereen vrij is om eigen keuzes te maken. Na de 2e wereldoorlog zou er een vrije wereld ontstaan. De uitvinding van Internet zou een wereld mogelijk maken waarin het vrije verkeer van goederen en kennis een grote vlucht gaan nemen.
De onbegrensde vrijheid blijkt al snel te lijden tot onvrijheid. Het blijkt wat moeilijker dan we dachten.
Wat maakt vrijheid zo moeilijk. Angst blijkt vaak een rol te spelen. Angst voor ….. vul maar in.
Vrijheid kan negatief geformuleerd worden Door het vorm te geven in formuleringen waarin de afwezigheid van … bijv. dwang genoemd wordt. Het kan positief geformuleerd worden door vrijheid te benoemen als de mogelijkheid om iets te kunnen doen.
Wat vinden wij, vrijheid. Remonstranten noemen het een kernwaarde. Vrijheid om te geloven speelt daarin een grote rol. Het is de reactie op de overtuiging dat het lot van de mens al van het begin van de schepping vast ligt. Wij zijn ons brein is een moderne wetenschappelijke wijze om hetzelfde te zeggen. Remonstrants is de gedachte dat er, hoe gering ook, een mogelijkheid moet zijn om een eigen keuze te maken. Met de volgende vragen wil ik vandaag het gesprek openen;
1. Wat maakt vrijheid een begrip dat dat ook vrij zijn bewerkstelligt?
2. Speelt geloof daarin een rol, speelt God daarin een rol?
– Lied: 416
– Gebed: Vieren en brevieren p.99
– Stil gebed
– Onze Vader
-ZEGEN
Dat de liefde van God onze gedachten vult,
dat het kennen van Christus vrede legt in ons hart en onze handen,
dat Gods Geest ons blijft bewegen,
laten wij daartoe ons gezegende mensen weten,
nu en in de dagen die komen,
Amen

Agenda