Kerkdienst 1 september 2019

Kerkdienst 1 september 2019
Datum 1 september
Tijd 10:00 - 11:00 uur
Locatie Sommelsdijk

Deze zgn. openingsdienst van het kerkelijk jaar wordt geleid door Ds. J. F. Klijnsma. Er wordt ook gezongen door het koor van de gemeente ‘Cantone’.
Er zijn twee collectes: de eerste collecte voor de Diaconie.
En de tweede collecte voor de eigen gemeente.

Agenda