Kerkdienst 11 november 2018

Foto Victor van Breukelen Kerkdienst 11 november 2018
Datum
11 november 2018
Tijd
10:00 - 15:30 uur

De kerkdienst op 11 november 2018 vieren we in Dordrecht.

Programma:

9.30  Ontvangst vroege vogels met koffie en thee door Grote Kerk Gemeente

10.00 Aankomst remonstranten aan de Bomkade in Dordrecht (Opnames RTV Dordt)

10.20 Het historische verhaal – Korte presentatie door Ben Corino

10.30 Inloop Grote Kerk

11.00 Gezamenlijke dienst ‘Vrijheid & verdraagzaamheid’

Aanvang met symbolische handeling door voorzitters kerkenraden

Kindernevendienst met parallel thema en knutselen

12.15 Koffie / thee / broodje

14.00 Middagprogramma (in drie groepen)

– 5D Synode-tour voor jongeren van 15-21 jaar langs historische plekken

– Twee keer mini-concert met 17e eeuwse strijdliederen van het De Witt Consort

Locatie: Remonstrantse Kerk aan de Cornelis de Wittstraat 28

Tijd: 14.00 uur en 15.15

– Met korting naar het Dordts Museum of Museum Het Hof van Nederland

 

Deelname middagprogramma:

Voor het middagprogramma heeft u een evenementenbandje nodig. U (of een vertegenwoordiger van uw groep) kunt deze voor of na de dienst op halen bij het afhaalpunt in de kerk naast de ingang.

Met dit armbandje krijgt u korting op eventueel museumbezoek (EUR 2.50 bij het Museum Hof van Nederland. EUR 3.50 bij het Dordrechts Museum). Als u een museumkaart heeft, krijgt u gratis toegang.

De kleur van het bandje bepaalt ook de toegang tot het eerste of tweede concert in de Remonstrantse Kerk. Graag horen we van u voor vrijdag 9 november welk van de twee concerten u wilt bezoeken. Hiermee willen we voorkomen dat u mogelijk geen plek heeft.

 

Dienst:

De dienst is in de Grote Kerk. Let op: De kerk is niet verwarmd. Het kan dus best koud zijn.

Tijdens de dienst zijn er 2 collectes. Eén collecte gaat naar de stichting Exodus (https://www.exodus.nl/), de andere collecte is gezamenlijk voor de Grote Kerk Gemeente en de Remonstrantse Gemeente Dordrecht. Na afloop is er nog een vrijwillige uitgangscollecte voor de Grote Kerk Gemeente.

 

Lunch:

We bieden na de dienst een eenvoudige lunch met broodjes, thee en koffie aan. Er is hierbij geen rekening gehouden met dieetwensen. Als u die wel heeft, vragen we u om hier zelf iets voor te verzorgen.

 

5D Synode-tour:

op 10 november wordt er een smart-phone app gelanceerd waarmee u de oude Dordtse binnenstad van 1618 over de moderne tijd kunt projecteren. (U loopt dan langs een aantal plekken die ten tijde van de Synode van belang waren. Deze tour wordt in ieder geval gedaan door een aantal jongeren tussen 15-21 jaar. De begeleiding is in handen van twee Dordtse jongeren (Yrsa en Dante) Verzamelen rond 13:00 uur bij de evenementen balie bij de ingang van de Grote Kerk. Als u buiten deze leeftijdsgroep valt, dan kunt u het natuurlijk altijd op eigen gelegenheid doen. Meer informatie op http://stichtingverborgenstad.nl/

 

Reizen en parkeren.

Dordrecht is niet groot en bijna alles is op loopafstand. Bij deze mail zit een kaartje met voorgestelde looproutes. Bussen rijden zeer beperkt door het middeleeuwse gedeelte van de stad, maar er is wel het een en ander mogelijk.

–Station – Bomkade/Grote Kerk

Wandelen ongeveer 15 minuten. Twee haltes met bus 8, 11, 12, 88 en 92 is ook mogelijk vanaf het station. Uitstappen bij halte Stadskantoor. Vanaf daar is het nog 5 minuten lopen.

–Parkeerplaats Weeskinderendijk (gratis)

Vlak bij A16 – afrit 21 (Dordrecht-Centrum) is de parkeerplaats Weeskinderendijk. Deze is gratis voor de eerste 24 uur, maar u MOET wel een kaartje uit de automaat halen, anders krijgt u een boete.

Vanaf de parkeerplaats is het ongeveer 10 minuten lopen naar de kerk.

In verband met de renovatie van de kademuur, is het niet makkelijk om mensen voor de kerk af te zetten. U moet dan de hele binnenstad door om weer terug bij de parkeerplaats te komen. Wilt u mensen afzetten, doe dit dan aan het einde van de prinsenstraat, vlak bij de Bomkade. Hier kunt u de auto nog keren en naar de weeskinderendijk rijden.

Onderstaand het bericht dat door Peter Koster is gepubliceerd in de digitale versie van het Algemeen Dagblad, regio Dordrecht op 14 oktober 2018.

Onder het motto:

Remonstranten en protestanten na vier eeuwen weer samen in Dordt

Remonstranten die de Grote Kerk binnenlopen, in zeventiende-eeuws gewaad, maar niet als toneelstukje. Vier eeuwen na de Dordtse synode houden ze voor het eerst weer een gezamenlijke kerkdienst met protestanten.

De protestantse predikant Paul Wansink en onze remonstrantse predikant Jan Klijnsma zien in 400 jaar Dordtse Synode een mooie gelegenheid om voor eens en altijd duidelijk te maken dat beide kerken nu wel harmonieus met elkaar omgaan.

Kloveniersdoelen

De Grote Kerk is de kerk waar in 1618 de openingsdienst van de synode gehouden werd. Een half jaar later werd ook de afsluitingsdienst er gehouden. Daarmee is ze één van de weinige plekken die nog aan de synode herinnert. Die vond plaats in de Kloveniersdoelen aan het Steegoversloot, maar dat gebouw werd al in 1857 gesloopt.

Van een theologisch debat was daar geen sprake. De remonstranten zaten in de beklaagdenbank. Wereldse rechters voerden er evengoed het woord als theologen. De uitkomst stond vooraf al vast, weten de twee predikanten.

Steen des aanstoots was het gegeven dat de remonstranten van Arminius het waagden te betwijfelen dat God vooraf al bepaalt wie hij vrij zal maken en wie niet. ,,Dat is nog iets anders dan dat Hij vooraf uitmaakt wie in de hemel en wie in de hel komt. Dan maak je er een karikatuur van. Als Hij je vrij maakt, kun je leven zoals Hij wil.” Volgens de remonstranten doet het er wel degelijk toe doet hoe de mens leeft. Zij zetten daarbij Jezus meer centraal. Wansink: ,,De contra-remonstanten zeggen wel eens dat remonstranten geen God meer hebben, maar dat is ook een karikatuur.”

In de ban

Die theologische discussie leidde er toe dat Arminius en de zijnen in de ban gedaan werden, Johan van Oldenbarnevelt zou zelfs onthoofd worden. Wansink voegt er direct aan toe dat de twisten niet alleen over het geloof gingen: ,,Het was ook politiek. Er was een burgeroorlog tussen privé-legertjes gaande.”

Vier eeuwen later gaat het er heel anders aan toe. ‘Vrede en Verdraagzaamheid’ wordt het thema van de gezamenlijke kerkdienst, de eerste sinds de synode. ,,We willen laten zien dat we nu wel samen door één deur kunnen.” Wansink wil in gebed schuld belijden. Niet dat hij persoonlijk verantwoordelijk is: ,,Maar er is toen duidelijk iets fout gegaan en ik sta in de traditie van de kerk die daarvoor verantwoordelijk was. Dat wil ik ook naar God toe uitspreken.” Klijnsma zal antwoorden met een dankgebed. Als tastbaar blijk van welkom neemt hij een Dordtse bijbel in ontvangst.

Niet dat er geen verschillen meer zijn tussen protestanten en remonstranten. Nog altijd leven protestanten meer in het besef van hun tekortkomingen. De zekerheid van de nabijheid van God is dan een veilige gedachte. De remonstrantse kerk, die overigens officieel nog altijd Remonstrants Gereformeerde Gemeente heet, stelt het persoonlijke geloof centraal. Christenen moeten juist door hun daden laten zien dat ze christen zijn”, stelt Klijnsma.

Progressiever

Er is 400 jaar geleden iets niet goed gegaan. Daarvoor wil ik schuld belijden, Paul Wansink

Dat maakt dat zijn kerk sinds jaar en dag progressiever is. Al in 1916 werd de eerste vrouw predikant. In de jaren 80 was ze de eerste, waar een homohuwelijk ingezegend werd. Ook een optie: niet trouwen, maar de afspraak om samen te gaan wonen wel laten zegenen als levensverbintenis. ,,We zijn een beetje het dorp van Asterix en Obelix binnen de kerkelijke wereld”, aldus de remonstrantse voorganger. Zelf draagt hij bewust een boordje om duidelijk te maken dat hij een geestelijke is: ,,Ik zeg er mee dat ik beschikbaar ben voor mensen. Het gebeurt regelmatig dat mensen in de trein me daarom aanspreken.”

Op veel vlakken is de protestantse kerk dezelfde kant op gegaan. Natuurlijk zegent Wansink ook relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht. En waar de remonstranten graag zien dat hun leden sociale verantwoordelijkheid tonen, bijvoorbeeld voor vluchtelingen, weet Wansink zich voorganger van een kerk in het centrum van de stad: ,,Die heeft een diaconale verantwoordelijkheid voor haar omgeving.”

Andere verschillen zijn gebleven. Zo kunnen remonstranten, die er meer van uitgaan dat gelovigen zelf moeten nadenken over wat goed is, er voor kiezen om voor hun belijdenis een zelf-bedachte tekst te gebruiken. In de Protestantse Kerk, Wansink noemt haar ‘de kerk van eeuwen’, is dat ondenkbaar. De belijdenis bestaat sinds mensenheugenis uit één en dezelfde tekst. De protestanten zijn toch al meer de mensen van de traditie. In de Grote Kerk mogen dan mensen van totaal uiteenlopende protestantse stromingen komen, ze hechten aan de liturgie die ze van oudsher kennen. Wansink: ,,Ik kan wel een keertje afwijken, maar als ik dat vaker doe worden mensen toch nerveus. Klijnsma: ,,Bij ons is de liturgie veel soberder.”

Hemel

De banden tussen de kerken zijn goed. Klijnsma gaat af en toe zelfs voor in De Grote Kerk: ,,In Protestantse kerken mag ik gewoon de doop bedienen en de zegen uitspreken.” Niet dat hij overal welkom is. Hij werkt ook op het orthodoxe Goeree-Overflakkee: ,,Hoe vaak ik daar ook anno 2018 niet te horen krijg dat ik als remonstrant niet in de hemel kom…”

Een terugkeer van de Remonstrantse Kerk naar de gelederen van de PKN is overigens niet aan de orde. Toen hervormden, gereformeerden en lutheranen in 2004 fuseerden tot Protestantse Kerk in Nederland is daar wel over gesproken. Wansink: ,,Als men onze belijdenis geaccepteerd had, was het anders gelopen.”

De dienst op zondag 11 november begint om tien uur met de aankomst van ‘zeventiende-eeuwse’ remonstranten op één van de Dordtse kades.

Het programma luidt als volgt:

10.00   Een delegatie van remonstranten in 17e eeuwse kleding vaart de stad Dordrecht binnen.

Aan de kade worden zij opgewacht door de verzamelde broeders uit Nederland. Gezamenlijk wandelen zijn naar de Grote Kerk.

10.30 Presentatie rond de akte van Cessatie.

11.00 Gezamenlijke dienst Grote Kerkgemeente en de Remonstranten Dordrecht.

Thema: vrijheid en verdraagzaamheid.

12.15 Lunch in de Grote Kerk

14.00 Middagprogramma (in twee groepen)

Mogelijkheid tot bezoek aan tentoonstelling Werk, bid en bewonder over kunst & Calvinisme of bezoek aan Te kunst & te keur in het Hof van Nederland.

en

een 17e eeuws concert van het De Witt Consort in de Remonstrantse kerk aan de Cornelis de Wittstraat.

Kosten
Zowel in de Grote Kerk als in de Remonstrantse Kerk zorgen wij dat er iets te eten en te drinken voor u is. Remonstranten krijgen korting op de toegang van de musea, maar neem uw Museumjaarkaart ook mee als u die bezit.

Vraag aan u
We hopen van harte dat u aan deze historische dag in Dordt wilt bijdragen en deelnemen. Graag hoor ik zo snel mogelijk van u met hoeveel mensen u ongeveer de Remonstrantse delegatie in Dordrecht wilt opwachten aan de kade. Mocht u over 17e eeuwse kleding beschikken, dan mag u die natuurlijk op die dag dragen.

Nadere informatie op de website van de Remonstranten in Dordrecht: https://dordrecht.remonstranten.nl/400-jaar-synode-11-november-dienst/

Graag horen we van u of u gaat en of er plaats is in uw auto of wilt meerijden. Wij informeren u nog nader over de beste plaats om te parkeren.

Gaarne aanmelden via onderstaand formulier.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Agenda