Kerkdienst 15 oktober 2017

Kerkdienst 15 oktober 2017
Datum 15 oktober 2017
Tijd 10:00 - 11:00 uur
Locatie Sommelsdijk

In de kerkdienst op 15 oktober gaat ds. G. Berveling voor in de dienst. Tijdens de dienst zijn er twee collectes. De eerste collecte is voor de jongeren gemeente Arminius en de tweede collecte voor de eigen gemeente.

Meer informatie over de jongeren gemeente Arminius vindt u op de Landelijke website via de volgende link: https://arminius.remonstranten.nl/

Het thema deze morgen is 500 jaar reformatie.

Liturgie voor vanmorgen.

Lied 601: Licht dat ons aanstoot

Votum en groet

Tot U, Heer

Gebed

Lied 892: Niet in ´t geweldige geluid

2 Koningen 18:1-5

1 Joh. 1:1-5

Preek

Muziek

Voorbeden en Onze Vader

Lied 513; God heeft het eerste woord

Uitzending en zegen

Gezongen Amen

Lied 978:4: Laat dan ons hart U toebehoren

Agenda