Kerkdienst 17 februari 2019

Foto: Paulus Kerkdienst 17 februari 2019
Datum
17 februari
Tijd
10:00 - 11:00 uur
Locatie
Sommelsdijk

De kerkdienst op 17 februari 2019 wordt geleid door de heer Mr. A.A. Meiresonne. Organist is Sjaliene de Waal en Chloë de Waal zingt.

‘Ze moesten zich laten castreren, die onruststokers!’ Het staat er echt, in het Nieuwe Testament. Het is de apostel Paulus die zich zo opwindt. Maar er staat voor hem dan ook iets op het spel. Het nieuwe geloof, dat wordt bedreigd door mensen die er volgens Paulus werkelijk niets van begrijpen. ‘Sta in de vrijheid die je geschonken is!’ houdt hij zijn lezers opgewonden voor. Wees niet langer een slaaf van de oude wet: ‘U bent geroepen om vrij te zijn!’ Er is een nieuwe wet – van geloof en liefde.

Paulus

 

Tijdens de dienst zijn er twee collectes. De eerste collecte is voor de Wilde ganzen. De tweede collecte is voor de eigen gemeente.


Mr. A.A. Meiresonne

Voor nadere informatie over de Wilde Ganzen zie hun website: https://www.wildeganzen.nl/

Foto: Wilde Ganzen

 

Liturgie:

Orgelspel

Welkom (kerkenraad) en aansteken van de kaars

Openingslied Lied 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen

Bemoediging en groet

Antwoordlied:

Tot U, Heer is ons hart gericht.

             Hier zijn wij open voor uw licht.

            Gij geeft ons kracht tot stilte en strijd.

           Kom tot ons, eeuw’ge, in de tijd. Amen 

Inleiding

Lied 416 Grote God, wij loven U

Inkeer en gebed

Lied 978 Aan U behoort, o Heer der heren

Schriftlezingen en overdenking

(Selectie uit) Brief aan de Galaten 3, 5, 6

Overdenking ‘Sta dan in de vrijheid’

Orgelspel

Voorbeden, stil gebed, Onzevader

Mededelingen (kerkenraad)

Collecte

Slotlied Lied 416 Ga met God en Hij zal bij je zijn

Uitzending en zegen

Allen zingen: ‘Amen, amen, amen.’

Agenda