Kerkdienst 17 juni 2018

Kerkdienst 17 juni 2018
Datum 17 juni 2018
Tijd 10:00 - 11:00 uur
Locatie Sommelsdijk

Kerkdienst 17 juni 2018. Dr. K.J. Holtzapffel leidt deze dienst. Tijdens de dienst zijn er twee collectes. De eerste collecte is voor een project van de landelijke instelling Getuigenis & Dienst van de Remonstranten, voor het project Vakantiebureau. De tweede collecte is voor de eigen gemeente. We zingen deze morgen lied 216 vers 1, 2 en 3, lied 686 vers 1, 2 en 3, lied 803 vers 1, 2, 3, 4 en 6, lied 416 vers 1, 2, 3 en 4 en na de uitzending lied 978 vers 4.

 

 

 

 

 

Dr. K.J. Holtzapffel is Remonstrants predikant in Rotterdam en voorzitter van het convent van Remonstrantse predikanten. Hij is tevens voorzitter van de Banning Vereniging, die activiteiten organiseert op het snijvlak van levensovertuiging, religie en sociaaldemocratie. Ook was hij als beleidsmedewerker verbonden aan de hervormde gemeente te Den Haag, predikant te Oude Wetering en docent praktische theologie aan het Remonstrants Seminarium. Hij promoveerde op een onderzoek naar de relatie tussen eschatologie en ethiek, de toekomstverwachting in het vrijzinnig-protestantisme van de twintigste eeuw. Hij is geïnteresseerd in vraagstukken op het grensvlak van theologie en filosofie. Hij is de schrijver van het boekje Houvast dat we in de aanloop naar de Algemene Vergadering van Beraad in maart jl. in de gespreksgroepen hebben besproken.

Het project Vakantiebureau.

Mantelzorgers die langdurig voor een ander zorgen, ouderen die niet makkelijk meer het huis uitkomen – tijdens de vakantieweken van het Vakantiebureau krijgen ze even extra aandacht.Pagina-inhoud Het Vakantiebureau organiseert diaconale vakanties en kan dan de zorgtaak tijdelijk van de mantelzorgers overnemen.  Zo kunnen de mantelzorger en de partner die zorg nodig heeft, samen een week op vakantie in één van de aangepaste accommodaties. Ook is er de mogelijkheid om zonder partner activiteiten te ondernemen. En wanneer de mantelzorger behoefte heeft aan een gesprek, bieden de vrijwilligers graag een luisterend oor. Het vakantiebureau organiseert voor meer doelgroepen diaconale vakanties.  Zo zijn er bijvoorbeeld vakanties voor ouderen die niet makkelijk meer hun huis uit komen en zich eenzaam voelen.
IBAN – rekeningnummer NL28 RABO 0337 565 856 t.n.v. Steunfonds Hetvakantiebureau.nl, Lunteren.

Nadere informatie op de website: https://www.hetvakantiebureau.nl/m/accommodaties-430/de-werelt-vakantie-ouderen-en-mensen-met-zorg

 

Agenda