Kerkdienst 19 mei 2019.

Kerkdienst 19 mei 2019.
Datum 19 mei
Tijd 10:00 - 11:00 uur
Locatie Sommelsdijk

De kerkdienst op 19 mei 2019 wordt geleid door ds. M.F.C. Junte. Tijdens de dienst zijn er twee collectes. De eerste collecte is voor een project van Geloof & Samenleving, de stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS). De tweede collecte is voor de eigen gemeente.

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning. Voor nadere informatie zie hun website http://www.stichtinglos.nl/

Agenda