Kerkdienst 20 augustus 2017

Kerkdienst 20 augustus 2017
Datum 20 augustus 2017
Tijd 10:00 - 11:00 uur
Locatie Sommelsdijk

De kerkdienst 20 augustus 2017 wordt geleid door ds. E.L. de Bijll  Nachenius. Tijdens de dienst zijn er twee collectes. De eerste collecte is voor Edukans. De tweede collecte is voor de eigen gemeente. Edukans werkt aan goed onderwijs in ontwikkelingslanden. Door te zorgen voor een veilige leeromgeving, goed opgeleide en gemotiveerde docenten, betrokkenheid van ouders en relevante opleidingen van jongeren. Wilt u meer weten over Edukans of de projecten die zij uitvoeren bezoek dan hun website: https://www.edukans.nl/

Orde van Dienst:

ORGELSPEL

WELKOM (kerkenraad)

AANSTEKEN VAN DE KAARS

STILTE

OPENINGSLIED allen gaan staan Nieuwe Liedboek 67a vers 1 en 3 ‘Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer’

BEMOEDIGING EN GROET

ANTWOORDLIED ‘Tot U, Heer is ons hart gericht.’

Allen gaan zitten

GEBED

ZINGEN Nieuwe Liedboek 218 ‘Dank u voor deze nieuwe morgen’ geheel

INLEIDING OP DE BIJBELLEZINGEN

BIJBELLEZING Jesaja 33 vers 2 – 9

ZINGEN Nieuwe Liedboek 675 ‘Geest van hierboven’ geheel

BIJBELLEZING Lukas-evangelie 10 vers 23 – 37

ZINGEN Nieuwe Liedboek 320 vers 1, 2 en3 ‘Wie oren om te horen heeft’

OVERDENKING

ORGELSPEL

VOORBEDEN, STIL GEBED, ONZE VADER

MEDEDELINGEN kerkenraad

COLLECTE

SLOTLIED allen gaan staan Nieuwe Liedboek 416 ‘Ga met God’ geheel

UITZENDING EN ZEGEN

ALLEN ZINGEN: “Amen, amen, amen.”

 

Agenda