Kerkdienst 20 mei 2018

Kerkdienst 20 mei 2018
Datum 20 mei 2018
Tijd 10:00 - 11:00 uur
Locatie Sommelsdijk

De kerkdienst met Pinksteren wordt geleid door ds. J.F. Klijnsma. Tijdens de dienst zijn er twee collectes. De eerste collecte is voor een project van Getuigenis & Dienst van de Remonstrantse Broederschap, het project Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS). Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfsvergunning (‘ongedocumenteerden’). Stichting LOS zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning en de mogelijkheden daar gebruik van te maken. Daarmee wil Stichting LOS de marginalisering van ongedocumenteerden in Nederland tegengaan. Stichting LOS baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfsvergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Nadere informatie vindt u op de website. http://www.stichtinglos.nl/
De tweede collecte is voor de eigen gemeente.

Agenda