Kerkdienst 20 november 2016

Kerkdienst 20 november 2016
Datum 20 november 2016
Tijd 10:00 - 11:00 uur
Locatie Sommelsdijk

De kerkdienst van 20 november 2016 wordt geleid door ds. E.L. van Dunné – de Bijll Nachenius. In deze dienst staan we stil bij de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar.

De eerste collecte is voor Kinderen in de knel. De tweede collecte is voor de eigen gemeente.

Kinderen in de knel. Kinderen zijn kwetsbaar. Helaas worden zij maar al te vaak misbruikt of aan hun lot overgelaten. Kerk in Actie bestrijdt kinderarbeid en uitbuiting van kinderen en geeft straatkinderen, werkende kinderen, oorlogskinderen, gehandicapte en misbruikte kinderen de kans kind te zijn.

Voor nadere informatie bezoek de website: https://www.kerkinactie.nl/over-kerk-in-actie/onze-focusgebieden/kinderen-in-de-knel

Agenda