Kerkdienst 25 december 2018

Kerkdienst 25 december 2018
Datum
25 december 2018
Tijd
10:00 - 11:00 uur
Locatie
Sommelsdijk

Op Kerstmorgen 25 december 2018 gaat ds. Jan F. Klijnsma voor in de dienst. Het thema van de dienst is: “Een kerst zonder Kind?”

Tijdens de dienst zijn er twee collectes. De eerste collecte is, traditiegetrouw, voor de Remonstrantse Broederschap en de tweede collecte is voor de eigen gemeente.

Aan de dienst verleend Cantone haar medewerking.

De liturgie voor deze morgen:

Orgelspel

Welkom

Aansteken van de kaarsen aan de kaars

Stilte

Zingen: uit Tussentijds 137

Bemoediging en groet

Zingen: uit Tussentijds losbladig L1

Inleiding – stilte – gebed

Zingen: 494

Cantone

Lezing: Lucas 2 : 1 – 20

Zingen: 496

Overdenking

Orgelspel

Zingen: 503

Cantone

Voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Collecten

Zingen: 601

Uitzending en zegen

Gezongen Amen

Zingen: Ere zij God

Agenda