Kerkdienst 28 januari 2018

Kerkdienst 28 januari 2018
Datum 28 januari 2018
Tijd 19:00 - 20:00 uur
Locatie Exoduskerk Sommelsdijk

Op zondag 28 januari 2018 organiseert de oecumenische werkgroep een kerkdienst in het kader van de week van gebed om eenheid onder de Christenen. In deze dienst gaan voor ds. Emmy Lingen (Emmauskerk), ds. Jan Klijnsma (Remonstrantse Kerk), mw. Cora Franzen (Exoduskerk) en mw. Sandra de Vos (R.K. Kerk).   Het orgel wordt bespeeld door Rob Soeteman. Medewerking wordt verleend  door het Oecumenisch Koor o.l.v. Henk Oosthoek. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van koffie/thee met elkaar na te praten.

Het thema van deze week is “Recht door zee”. Het materiaal komt dit jaar uit het Caribisch gebied. De kerken daar hebben het thema van de bevrijding van het volk Israël uit de slavernij centraal gesteld. De tekst komt uit Exodus 15 vers 1 – 21, waarin wordt gesproken over de rechterhand van de Heer, ontzagwekkend in kracht (vers 6a). De projectgroep Week van Gebed (een samenwerking van Missie Nederland en Raad van Kerken) kwam tot het thema: “Recht door zee”, verwijzend naar de uittocht van Gods volk uit Egypte door de zee en ook verwijzend naar echtvaardigheid en gerechtigheid. Het beeldmerk op de poster wil iemand laten zien die volvertrouwen op weg is. Voor de website met meer informatie gaat u naar: http://www.raadvankerken.nl/

Agenda