Kerkdienst 3 december 2017

Kerkdienst 3 december 2017
Datum
3 december 2017
Tijd
10:00 - 11:00 uur
Locatie
Sommelsdijk

Kerkdienst 3 december 2017. In deze dienst gaat onze eigen predikant ds. J.F. Klijnsma voor. Tijdens deze dienst is er, zoals gebruikelijk op de eerste Advent, een maaltijdviering, waarvoor iedereen wordt uitgenodigd. Tijdens de dienst zijn er twee collectes. De eerste collecte is voor de Diaconie voor het doel “Ein Bustan”, een Joods-Arabische kleuterschool. Dit is een van de projecten van de Instelling Geloof en Samenleving van de Remonstranten.

Hun doelstelling is: Geloof begint bij jou, maar wat doe je er mee?

Geloven doe je wat ons betreft niet alleen op zondag in de kerk, maar ook op maandag – en de dagen daarna – in je gezin, op je werk, in de omgeving waarin je leeft. Maatschappelijke betrokkenheid en geloof kunnen wat ons betreft niet zonder elkaar. De Instelling Geloof en Samenleving ondersteunt de maatschappelijke activiteiten waarbij jij en jouw remonstrantse gemeente betrokken zijn. Onze focus ligt in 2017 op ondersteuning van lokale projecten rond de thema’s ‘vluchtelingen’ en ‘klimaat’.  Hoe concreter, hoe beter! En wij geven geld aan maatschappelijke projecten die het lot verbeteren van kwetsbare mensen in ons eigen land en in het Zuiden. Voor nadere informatie zie hun website: https://diaconie.remonstranten.nl/

 

Agenda