Kerkdienst 30 maart 2018

Kerkdienst 30 maart 2018
Datum
30 maart 2018
Tijd
19:00 - 20:00 uur
Locatie
Sommelsdijk

Op Goede vrijdag 30 maart is er een kerkdienst om 19.00 uur. Ds. Jan F. Klijnsma zal in deze dienst voorgaan en het koor van de gemeente “Cantone” zal onder leiding van Sjaliene de Waal voor u zingen. Tevens gebruiken we in deze dienst het avondmaal, waaraan iedereen naar goed Remonstrants gebruik, aan deel kan nemen. U wordt allen van harte uitgenodigd om met deze dienst op weg te gaan naar Pasen.

Tijdens de dienst zijn er twee collectes. De eerste collecte is voor een project van Geloof & Samenleving van de Remonstrantse Broederschap, Tent of Nations. De tweede collecte is voor de eigen gemeente.

Tent of Nations  (www.tentofnations.org  en www.tentofnations.n)    

Daoud Nassar is een Palestijns christen uit Bethlehem. Samen met zijn familie en buitenlandse vrienden  runt hij een boerenbedrijf met daarop het project Tent of Nations (sinds 2000), een ecologische boerderij waar educatie centraal staat. Ondanks de moeilijke omstandigheden en voortdurende bedreiging van confiscatie van het land, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in, onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”. Tent of Nations nodigt mensen van over de hele wereld uit zich te verdiepen in hun situatie, werk en visie:
to come, to see and to act.  

Agenda