Kerkdienst 5 februari 2017

Kerkdienst 5 februari 2017
Datum
5 februari 2017
Tijd
10:00 - 11:00 uur
Locatie
Sommelsdijk

In de kerkdienst van 5 februari 2017 gaat onze eigen predikant ds. J.F. Klijnsma voor in de dienst. Tijdens de dienst zijn er twee collectes. De eerste collecte is voor de diaconie met als doel Werelddiaconaat. De tweede collecte is voor de eigen gemeente.

Het project Werelddiaconaat van de Instelling Geloof en Samenleving van de Remonstrantse Broederschap is de technische kerkelijke term voor projecten die wat verder van ons dagelijks leven hier in Nederland af staan. Veelal gaat het om goede doelen in ontwikkelingslanden. Jaarlijks geeft de Instelling Geloof en Samenleving geld aan verschillende projecten onder deze noemer via Kerk in Actie of via het ontwikkelingswerk van de Wereldraad van kerken. Zie bijvoorbeeld de website https://www.kerkinactie.nl/projecten

Agenda