Kerkdienst 6 oktober 2019

Kerkdienst 6 oktober 2019
Datum 6 oktober 2019
Tijd 10:00 - 11:00 uur
Locatie Sommelsdijk

Op deze zondagochtend gaat de kanselruil met de Exodus Gemeente Sommelsdijk helaas door ziekte van Ds. Jan Klijnsma niet door.

De heer T. Vessies, geestelijk begeleider/pastoraal team Adventskerk Zoetermeer, gaat bij ons voor.

Er zijn twee collectes in deze dienst: de eerste collecte voor de Diaconie en de tweede collecte voor de eigen gemeente.

Dhr. T. Vessies in de dienst van 4 augustus jl.

in de Remonstrantse kerk

 

zondag 6 oktober 2019

“… gezien en geraakt …”


Deze viering wordt verzorgd door
Toon Vessies, geestelijk verzorger

Volwassenen begrijpen de dingen
niet uit zichzelf,
het is vermoeiend voor kinderen
om hen altijd maar uit te blijven leggen
hoe de dingen echt werken.
Alle volwassenen waren ooit kinderen.
Maar niet iedereen weet dat nog.

Antoine de Saint Exupéry

Kom in mij, win, ontwapen mij,
zie mij, doe mij aan,
weersta mij, wacht mij, delf in mij,
ontdooi mijn naam,
ontraadsel mijn bestaan.

Kom in mij, maak geluid in mij,
dood is diep in mij,
versteend mijn stem, ontsta in mij,
doe pijn, doorgloei
mij, leef mij, licht in mij.

Kom uit mij, scheur mij, kind van mij,
mens, in mij ontwaakt,
ontvang mij, overschaduw mij,
en ga met mij
waar niemand met mij gaat.

Huub Oosterhuis

Orgelspel

Welkom – aansteken kaars

Liedboek 276 “Zomaar een dak boven wat hoofden”
(staande )
Gemeente gaat weer zitten

Votum en groet

Liedboek 452 “Als tussen licht en donker” 1 t/m 3

Nog voordat het licht wordt – een gedicht van Inge Lievaart
Nog voordat het licht wordt
nog voordat de morgen zich meldt
beginnen de vogels
eerst nog voorzichtig
één stem, dan al luider in koor
zij tillen het donker op
zingen de nacht ten einde
een psalm voor het licht

Hoe diep met de nacht ook verlegen
als er maar één mens rechtstandig
als er maar één durft beginnen
met de keel van een merel
gaat zingen,
en blijft zingen als ooit eens broeder King
“I have a dream, we have a dream today …”
dan rijt dat een scheur in het duister
reeds blinkt er een glimp van het licht
doorheen de nacht die weerhoudt

Hoe diep met ons zelf ook verlegen
laten wij worden tot kelen
waarin het lied van het licht
onstuimig als een lentestorm

Liedboek 220 “Zoals een bloem haar kelk heft …” 1, 3 en 4

 

Introductie op het thema


Liedboek 221 “Zo vriendelijk en veilig als het licht” 1 t/m 3

Verstilling

Overweging: “… het land Fantásië …”

Muzikaal intermezzo

Gebed

Liedboek 657 “Zolang wij ademhalen” 1 t/m 3

Gebeden

Stilte

Onze Vader

Mededelingen – collecte

Liedboek 419 “Wonen overal” (staande) 1 t/m 3

Zegen

“… amen …, amen …, amen …”

Na de dienst is er gelegenheid
elkaar te ontmoeten
bij een kopje koffie of thee

 

Agenda