Avond over “Arminius”

Avond over “Arminius”
Datum 6 februari 2018
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Locatie Sommelsdijk
Entree
Gratis

Helaas kan de verhalen vertelster mevrouw Broekhuijsen wegens ziekte niet komen. Het is ons gelukt om op deze korte termijn een goede vervanger te vinden. Dr. T.R. Barnard, Remonstrants predikant in Rotterdam, komt met zijn verhaal over Arminius.

Onderstaand het verhaal van mevrouw Broekhuijsen.

Om Arminius tot leven te wekken, duik je in de geschiedenis, in de wereld waarin hij opgroeide, zijn predikant- en hoogleraarschap vervulde. En waarin hij in conflict kwam met zijn collega Gomarus. Het blijkt een wereld vol tegenstellingen, oorlogsgeweld en gevaar, maar ook van subtiele politieke, religieuze en wetenschappelijke nuances. In alle opzichten verrassend!

Het ‘beroemd/berucht’ geworden conflict tussen Arminius en Gomarus ging in eerste instantie over de voorbeschikking. Heeft God alles voorbeschikt of heeft de mens invloed op zijn eigen leven? Predestinatie lijkt een gedateerd onderwerp, maar wie de verhitte discussies volgt n.a.v. Swaab’s boek ‘Wij zijn ons brein’ weet beter. Wij worstelen vandaag nog steeds met de vraag in hoeverre wij over een vrije wil beschikken. Of zijn wij het resultaat van toeval, milieu of genen?

In het 17e eeuwse conflict tussen Arminius en Gomarus schuilt nog een actueel thema. Aanhangers van Arminius waren ‘rekkelijk’, die van Gomarus ‘precies’. Wat betekent ‘rekkelijk’ nu, in een tijd van toenemende polarisatie, waarin de verworvenheden van de verlichting ter discussie staan, hoe kun je enerzijds sterk afwijkende opvattingen accepteren en waarderen, anderzijds opkomen voor waarden die jij essentieel acht voor een menselijke samenleving? Sommigen leven in hun absolute eigen gelijk: andersdenkenden of -gelovigen worden als gesprekspartner uitgesloten, zijn niet de moeite van het gesprek waard. Wat betekent dan tolerantie, ‘rekkelijkheid’?

Ingrediënten van deze vertelvoorstelling zijn verhalen, geschiedenis en muziek. Naast de maker, acteur Marijke Broekhuijsen, werken mee:  Erik Raaijman, Hein Dop en Jaap van Kampen. Marijke Broekhuijsen is acteur en cultuurpedagoog. Erik Raaijman is musicus, Hein Dop theatercoach, Jaap van Kampen socioloog.

In AdRem van februari 2017 stond een artikel over deze vertel voorstelling. U kunt dit artikel nalezen via de volgende link:

https://www.remonstranten.nl/adrem/jaargang-2017/februari/vertelvoorstelling-van-marijke-broekhuijsen

 

.

Agenda