Wie zijn wij

Wij zijn de Remonstrantse Gemeente Sommelsdijk, een gemeente waarin openheid en vrijheid
in het geloof centraal staan.

De Remonstrantse gemeente Sommelsdijk wordt gevormd door leden, vrienden en belangstellenden,
die wonen op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland.

                                               Welkom op onze website

Ons kerkgebouw staat aan de Voorstraat 35 te Sommelsdijk.

De kerkdiensten en andere samenkomsten op de zondagen worden in dit kerkgebouw gehouden.

De diensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders is aangegeven. Iedereen is vanzelfsprekend van harte welkom.

Kerstdienst in de kerk aan de Voorstraat 35 Sommelsdijk

In de kerk hangt permanent een tentoonstelling. Deze tentoonstelling wisselt elke twee maanden en is elke woensdagmorgen

tussen 10.00 en 12.00 uur vrij te bezichtigen. Loopt u eens binnen!

 

De inwoners van Schouwen-Duiveland komen maandelijks bijeen in ‘Kring Schouwen’.

kring schouwen

Kring Schouwen

 

De Remonstrantse Gemeente in Sommelsdijk is in 1947 ontstaan uit de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden die in 1911 op Goeree-Overflakkee werd opgericht. De gemeente strekt zich uit over de eilanden Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland en vertegenwoordigt er als vrijzinnige gemeenschap een eigen en bijzonder geluid.
Onze gemeente is één van de 46 remonstrantse gemeenten in Nederland. Gezamenlijk vormen zij de Remonstrantse Broederschap, met een kantoor in Utrecht, het landelijk bureau.

 

 

De eigen predikant ds. Jan F. Klijnsma werkt in deeltijd en woont in Brouwershaven, Schouwen Duiveland.

Ds. Jan F. Klijnsma op de kansel in Sommelsdijk
Met ingang van 1 februari 2014 is ds. J.F. Klijnsma ook predikant van de Remonstrantse Gemeente in Dordrecht.
In de dienst op 9 februari 2014 is hij in de prachtige kerk van Dordrecht bevestigd door Dr. Tj. Barnard.
In onze gemeente zijn vrijmoedigheid en openheid belangrijke kenmerken.
Dit komt onder andere tot uiting in:
– een van oudsher open avondmaal
– de doop voor kinderen en volwassenen
– het inzegenen van levensverbintenissen
– vrouwen in het ambt.
Wij zijn een kleine, hechte gemeente. Op 1 januari 2019 waren er 32 leden en 32 vrienden.
Daarnaast zijn er circa 18 belangstellenden en abonnees op ons blad Vrijzinnige Klanken.
Op 29 september 2015 was er een gemeenteavond waar Dr. T.R. Barnard een lezing heeft gehouden met als thema Vrijzinnigheid in de Bijblebelt.
Tevens kwam de geschiedenis van de Remonstranten aan bod.

“De Remonstranten bestaan bijna vierhonderd jaar en kennen dus een lange geschiedenis. Verzet tegen dogmatiek en geloofsdwang leidden tot het ontstaan van de Remonstranten. De behoefte aan vrijheid in het geloof is door de jaren heen wezenlijk voor de remonstrantse traditie geweest. Na het ontstaan van de republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden omstreeks 1570 was de Gereformeerde Kerk de officiële staatskerk geworden. De leer en de organisatie van deze kerk waren in sterke mate gestoeld op de opvattingen van Calvijn. Er was dan ook een sterk streven om bindende belijdenisgeschriften in te voeren. Hiertegen verzetten zich een aantal meer gematigde predikanten. In 1610 stelde hofprediker ds. Uytenbogaert namens deze groep een protest stuk op, de zogenaamde Remonstrantie. Deze Remonstrantie werd bij de overheid en de kerk ingediend. Vindt u dit ook interessant? U kunt het verder lezen op de volgende webpagina.

Geschiedenis vroege Remonstranten

De elementen van Remonstrants geloof:

Verwondering over wat ons toevalt en geschonken wordt;

Worteling in de verhalen, rituelen en symbolen van de Christelijke traditie;

Een vrije, verdraagzame en open houding naar elkaar en naar de wereld, waarbij we verscheidenheid als verrijking ervaren;

Betrokkenheid bij kunst en cultuur, inzet voor de nood in de wereld;

De gedachte dat geloven (vertrouwen!) niet betekent dat je overal een antwoord op weet. Wel dat je samen vragen stelt en ook zelf een antwoord durft te zijn. Geloof begint immers bij jou.

Daarnaast gaf Dr. Barnard een overzicht tussen de overeenkomsten en de verschillen tussen Biblebelt en de Remonstranten.

BiblebeltRemonstranten
Zeker wetenZeker dat we het niet weten
Veel Dogma’sGeen dogma’s?
De nadruk op het WoordDe nadruk op het woord
Liturgische kleur: zwartLiturgisch kleur: zwart?
BevindingZelf beleven
Eigen verantwoordelijkheidEigen verantwoordelijkheid
Reformatorisch onderwijsOpenbaar onderwijs
VerzuilingOntzuiling

Als u iets mist op onze website geeft u dat dan a.u.b. door via onderstaand contact formulier.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht