Studeren bij de Remonstranten

Wie zich thuis voelt bij een vrijzinnige manier van geloven, zoekt naar verbanden tussen geloof, wetenschap en cultuur en bruggen wil slaan naar de seculiere samenleving is bij het Remonstrants Seminarium aan het juiste adres. Wie opgeleid wil worden tot remonstrants predikant of geestelijk verzorger, kan ook terecht bij het Remonstrants Seminarium.  Sinds 1634 verzorgt het seminarium de predikantenopleiding van de Remonstranten.

Met ingang van 2013 is het seminarium gevestigd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Dienstdoende predikanten, geestelijk verzorgers en proponenten hebben met ingang van 1 september 2014 een nascholingsverplichting. Bij die verplichting hoort uiteraard een nascholingsaanbod dat wij hier presenteren.  Een deel van de nascholing kan gevolgd worden vanuit het zogenaamd open erkend aanbod van de Protestantse Kerk in Nederland en het aanbod van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

Predikant of geestelijk verzorger

Als remonstrants predikant verbind je de christelijke traditie met de wereld van nu en met het leven van alledag. Je hebt contact met mensen op de hoogte- en dieptepunten van hun leven en je kunt daarin een rol van betekenis spelen. Als geestelijk verzorger begeleid je bewoners van instellingen (ziekenhuis, verpleeghuis, defensie, psychiatrie, detentiecentrum) rond grote levensvragen. Hoewel je als remonstrants geestelijk verzorger werkt vanuit een protestants christelijk  kerkgenootschap is het werk als geestelijk niet exclusief christelijk. Je bent een luisterend oor voor mensen van diverse gezindten.

Remonstrantse dienstdoende predikanten en geestelijk verzorgers verenigen zich in het Convent van remonstrantse predikanten dat minimaal eenmaal per jaar plenair bijeenkomt. Het is de beroepsgroeporganisatie waarin predikanten de jaarthema’s en de ontwikkelingen in de geloofsgemeenschap samen mede vormgeven. Voor informatie over het convent, neem contact met ons op.

Twee- en driejarige routes masteropleiding theologie

De reguliere theologiestudie bestaat uit een bachelorfase theologie (drie jaar) die gevolgd wordt door een driejarige masterstudie theologie aan de VU waarbij veertig procent van het onderwijs wordt ingevuld door het Seminarium. Voor een speciale doelgroep bestaat de mogelijkheid van een tweejarig traject. Dit is een opleiding waarin een eenjarige master van de VU is ingebouwd en het andere jaar door het Seminarium wordt ingevuld. Voor dit traject komen belangstellenden in aanmerking die al  een andere (liefst aanpalende) masterstudie hebben afgerond.

Neem vooral contact met ons op voor verdere oriëntatie op de mogelijkheden.