7 augustus 2019

Slotbijeenkomst ‘In alles de liefde’

Geschreven door Michel Peters

Op 14 september vindt in de Rode Hoed in Amsterdam de slotbijeenkomst plaats van het jubileum ‘400 jaar Remonstranten’. In de middag organiseren wij een inhoudelijk programma. Als hoofdgast van buiten verwelkomen wij Rik Torfs, uit eigen gelederen spreekt onze hoogleraar Christa Anbeek. Kosten €40,- regulier tarief, gereduceerd tarief €25,-.  U kunt zich nu al opgeven.

Na een buffet in de Rode Hoed, bieden wij u ’s avonds een cultureel programma aan. Stand-up philosopher Laura van Dolron speelt dan voor ons haar veelgeprezen voorstelling ‘Liefhebben’. De Standaard schrijft over deze voorstelling: ‘Van Dolron brengt haar theater als een warm bad. Geen therapie. Geen bolwassing zoals vroeger. Wel een oprecht betoog, dat vreemd genoeg, op de richel van de morele preek, nooit gaat betogen. Voor een betere omgang met het leven zoals het is: een pijnlijke grimas die je maar beter ontspant. Zo zit je ook te kijken. Een en al rustige overlevering. Het gevoel van er gewoon bij te mogen zijn, als kleine mislukkende mens: het is de grootste gift die vandaag vanaf een podium te geven valt’. 

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

 

15.30                          Inloop

16.00                         Opening door dagvoorzitter Peter Nissen

16.05                          Lezing Rik Torfs

16.30                          Muzikaal intermezzo door Arminiuscombo

16.35                           Lezing Christa Anbeek

17.00                          Gesprek met de zaal o.l.v. Peter Nissen

17.30                           Samen zingen van het winnende lied in het kader van de liedtekstschrijfwedstrijd Het Vrije Lied

17.45                           Borrel, met optreden van Arminiuscombo

18.00                          Buffet

19.15                           Optreden Laura van Dolron met haar voorstelling ‘Liefhebben’

20.45                          Drankje na

21.30                           Einde bijeenkomst

 

Wie is Rik Torfs?

Al ruim een kwart eeuw levert Rik Torfs verrassende, oorspronkelijke en vooral ook humoristische bijdragen aan het publieke debat in de Lage Landen over thema’s als religie en kerk en nog veel meer. In het dagelijks leven is hij hoogleraar kerkelijk recht aan de KU Leuven. Van 2013 tot 2017 was hij bovendien rector van deze universiteit. Hij is een voorvechter van de godsdienstvrijheid en adviseerde de regeringen van verschillende landen bij het opstellen van wetgeving die deze vrijheid moet garanderen. Over allerlei actuele kwesties schreef hij opinieartikelen en columns voor binnen- en buitenlandse kranten. In de Vlaamse kwaliteitskrant De Standaard schreef hij jarenlang een wekelijks column onder de titel ‘Het Hellend Vlak’. Regelmatig schrijft hij essays voor de bijlage Letter&Geest van het dagblad Trouw. Door zijn vele optredens in praatprogramma’s op radio en tv is hij in Vlaanderen een bekende mediafiguur geworden. Zo was hij verschillende seizoenen jurylid van het programma ‘De Slimste Mens’. In het programma ‘Nooitgedacht’ voerde hij dieptegesprekken met een dertigtal verschillende gasten. Zijn columns en essays werden uitgegeven in bundels met titels als De kardinaal heeft verdriet, Voor het zinken de kerk uit, Lof der lankmoedigheid, Het hellend vlak, Wie gaat er nu de wereld redden en Kardinale deugden. ‘Wie geluk zoekt, vindt het niet,’ betoogt hij in zijn jongste boek. ‘Alleen een reformatie kan de Rooms-Katholieke Kerk nog redden’, zo luidde afgelopen najaar zijn stelling in het dagblad Trouw. Hoe kijkt deze eigenzinnige en scherpzinnige denker tegen de Remonstranten aan? Op 14 september kunnen wij het horen.

Gerelateerd