Dopen, trouwen, rouwen

Kerkelijke rituelen zijn bij de remonstranten ook toegankelijk voor hen die geen lid of vriend zijn van de kerkgemeente. Voor dopen, rouwen en trouwen kunt u dus een beroep doen op onze predikanten.

Dopen

Remonstranten kennen zowel de kinderdoop als de volwassenendoop. Ouders die hun kind laten dopen, willen uitdrukking geven aan hun dankbaarheid voor het geschenk, dat hun kind is en nemen zich voor hun kind in aanraking te brengen met het geloof. Het kind is daarmee echter niet automatisch lid van de Remonstrantse Broederschap geworden. Het kind heeft er recht op die keuze later zelf (bewust) te maken. Wanneer u als ouder(s) uw kind(eren) wilt laten dopen of wanneer u als volwassene de doop wenst te ontvangen, neemt u dan contact op met het kerkbestuur en via hen met één van de predikanten.

Aan een doop in een van onze kerkdiensten op de zondagmorgen zijn voor leden en vrienden geen kosten verbonden. Bent u geen lid of vriend, dan vragen wij een tegemoetkoming in de kosten. Wilt u een doopplechtigheid buiten een van de reguliere kerkdiensten, dan zijn daar enige kosten aan verbonden.

Trouwen

Vroeger was trouwen in de kerk iets wat moest: van de kerk, van de ouders, of korter geleden: van de grootouders. Tegenwoordig hoeft het allemaal niet meer, maar kan het wel.

Trouwen in de kerk is geen magische handeling. Ook in de kerk bieden we slechts garantie tot de voordeur. Jullie zullen het zelf moeten waarmaken!

Waarom dan wel trouwen in de kerk? Omdat jullie aan die mooiste dag van je leven diepgang willen meegeven. Omdat jullie, nu jullie staan voor zo’n belangrijk moment, toch eens wat dieper willen nadenken over wat jullie van het leven willen maken. Misschien kom je uit een kerkelijk nest, misschien zoeken jullie wel naar verdieping in het bestaan?

Remonstranten hebben al meer dan 100 jaar vrouwelijke predikanten. Even vanzelfsprekend zegenen wij al meer dan dertig jaar homohuwelijken in. Iedereen is bij ons welkom en kan contact opnemen.

Wanneer u gebruik wilt maken de kerk aan de Voorstraat 35 in Sommelsdijk als locatie voor een huwelijk of huwelijksinzegening zonder betrokkenheid van een van onze predikanten en zelf voor de verder invulling wilt zorgen, kijk dan onder verhuur.

Rouwen

‘Waar het leven kwam, komt ook de dood. Hij breekt het kostbare leven af. Hij komt verwacht of onverwacht …’. Deze woorden zijn ontleend aan een bekende remonstrantse rouwtekst. Wanneer u dit wenst, is het mogelijk een rouwdienst of afscheidsdienst in de Remonstrantse Kerk door een predikant te laten leiden. U kunt hierover contact opnemen met het kerkbestuur en via hen met één van de predikanten.