Kerkdiensten

Mr. André Meiresonne

Bijna om de week is bij de Remonstranten in Sommelsdijk een kerkdienst. Een moment voor bezinning, om na te denken en ook om een lofzang aan te heffen. Na afloop is er gelegenheid om koffie en thee te drinken.

Voelt u vrij om eens binnen te lopen in de kerk aan de Voorstraat 35 in Sommelsdijk. Er zijn vaker mensen die een kijkje komen nemen.

De vieringen beginnen om 10.00 uur en duren ongeveer één uur. In deze agenda vindt u op datum alle informatie over de kerkdiensten. Aan sommige vieringen werkt het koor Cantone mee.

De kerkdiensten zijn online te volgen op de website. Hier zijn ook eerdere diensten terug te kijken en te luisteren.

Vormgeving van de kerkdiensten

Chloë en Tygo de Waal

De meeste kerkdiensten bestaan uit drie elementen: inkeer (verstilling en gebed), woord (bijbellezingen en overweging) en delen (mededelingen, gebed, zegen). Er zijn ook kerkdiensten met een meer experimentele opzet, zowel in vorm als in liturgie.

Coronamaatregelen

Om als geloofsgemeenschap bij elkaar te kunnen komen op een veilige manier, binnen de anderhalvemetersamenleving, hebben we een protocol opgesteld. Er wordt sinds kort weer voorzichtig gezongen en er zal na afloop beperkt gelegenheid zijn, elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. Momenteel is een beperkt aantal bezoekers welkom in de dienst. U dient zich van te voren op te geven op het volgende emailadres: secr.rem.som@gmail.com.