Wie zijn wij

Wij zijn de Remonstrantse Gemeente Sommelsdijk, een gemeente waarin openheid en vrijheid in het geloof centraal staan. De kerkgemeente wordt gevormd door leden, vrienden en belangstellenden, die wonen op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland.

Ons kerkgebouw staat aan de Voorstraat 35 te Sommelsdijk, en wel achter de monumentale gevel van een 19e-eeuws herenhuis. Hier zijn de kerkdiensten en andere samenkomsten. De diensten beginnen op zondag om 10.00 uur, behalve als anders is aangegeven. Iedereen is vanzelfsprekend van harte welkom.

De leden van Schouwen-Duiveland komen ook maandelijks bijeen in de Kring Schouwen.

kring schouwen
Kring Schouwen enkele jaren geleden

Tentoonstellingen

De kerk in Sommelsdijk doet verder dienst als vergader- en tentoonstellingsruimte. De exposities van kunstenaars uit de regio wisselen elke twee maanden. Behalve op de zondagen zijn de tentoonstellingen ook altijd op woensdagmorgen vrij te bezichtigen. Dat kan tussen 10.00 en 12.00 uur. Loopt u eens binnen!

Hechte gemeente

Wij zijn een kleine, hechte gemeente. Op 1 januari 2020 waren er 27 leden en 36 vrienden. Daarnaast zijn er 18 belangstellenden en 35 abonnees op ons blad Vrijzinnige Klanken.

De Remonstrantse Gemeente in Sommelsdijk is in 1947 ontstaan uit de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden, die op haar beurt in 1911 op het eiland Goeree-Overflakkee is opgericht. De vrijzinnige kerkgemeenschap vertegenwoordigt op Goeree-Overflakkee en op Schouwen-Duiveland een eigen en bijzonder geluid.

Ds. Jan F. Klijnsma op de kansel in Sommelsdijk

De predikant Jan Klijnsma werkte in deeltijd van 2003 tot eind oktober 2020 in de Remonstrantse gemeente en is intussen met emeritaat. Hij zal regelmatig bij ons voor blijven gaan. Hij woont fulltime in Brouwershaven, op Schouwen-Duiveland.

De diensten worden momenteel verzorgd door gastpredikanten. Wat remonstrantse theologen en predikanten delen is een oprechte interesse in jouw overtuiging. Die nemen we serieus. Ze zijn professionele gesprekspartners over geloof en religie in jouw leven. Remonstrantse predikanten zijn voorzichtig met grote woorden maar moedig en eigenzinnig genoeg om van zich te laten horen op eigentijdse wijze in publicaties, in de media en in het gesprek met andere kerken en godsdiensten.

Onze gemeente is één van de 46 Remonstrantse gemeenten in Nederland. Gezamenlijk vormen deze gemeenten de Remonstrantse Broederschap met een kantoor in Utrecht, het landelijk bureau.

Openheid

Remonstranten staan voor een vrij en verdraagzaam christendom. Ze vormen zodoende een geloofsgemeenschap die niet weet of zegt hoe het zit. Daarentegen zoeken zij hoe ze hun leven het beste kunnen zingeven en wat geloven daarin betekent. Dus: niet verkondigen hoe het is, maar met elkaar praten hoe het zou kunnen zijn. Een Remonstrants motto is dan ook ‘eenheid in het nodige, vrijheid in het onzekere, in alles de liefde!’

In onze gemeente zijn verdraagzaamheid, openheid en vrijmoedigheid belangrijke kenmerken en dit komt bijvoorbeeld tot uiting in:

De Remonstranten deden stof opwaaien met de ‘Mijn God’-campagne.

Geschiedenis van de Remonstranten

De Remonstranten bestaan meer dan 400 jaar. Verzet tegen dogmatiek en geloofsdwang leidden eind zestiende eeuw tot het ontstaan van de eigenzinnige kerkgemeenschap.

Na de stichting van de republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden, omstreeks 1570, was de gereformeerde kerk de officiële staatskerk geworden. De leer en de organisatie van deze kerk waren gestoeld op de opvattingen van de Frans-Zwitserse theoloog Johannes Calvijn en er was dan ook een sterk streven om bindende belijdenisgeschriften in te voeren. Een aantal predikanten verzette zich hiertegen. In 1610 stelde Johannes Uytenbogaert namens deze groep daarom een proteststuk op, de zogenoemde Remonstrantie. In de geloofsstrijd die daarop volgde, dolven de Remonstranten het onderspit. Maar de geloofsgemeenschap bleef wel bestaan.

Meer hierover kunt u lezen op de webpagina over de geschiedenis van de vroege Remonstranten

Kerstdienst in de kerk aan de Voorstraat 35 in Sommelsdijk

De elementen van het Remonstrantse geloof:

  • Verwondering over wat ons toevalt en geschonken wordt;
  • Worteling in de verhalen, rituelen en symbolen van de christelijke traditie;
  • Een vrije, verdraagzame en open houding naar elkaar en naar de wereld, waarbij we verscheidenheid als verrijking ervaren;
  • Betrokkenheid bij kunst en cultuur en inzet voor de nood in de wereld;
  • De gedachte dat geloven niet betekent dat je overal een antwoord op weet. Het betekent wél dat je samen vragen stelt en ook zelf een antwoord durft te zijn; geloof begint immers bij jou.

Vrijzinnigheid in de Biblebelt

De Remonstrantse dominee Tjaard Barnard gaf, enkele jaren geleden tijdens een gemeenteavond in Sommelsdijk, een lezing met als thema Vrijzinnigheid in de Biblebelt. De Biblebelt (oftewel de Bijbelgordel) is een strook dwars door Nederland waar relatief veel orthodoxe christenen wonen. Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland maken deel uit van de gordel, waardoor de allesbehalve orthodoxe Remonstranten op deze eilanden een bijzonder geluid vertolken. Barnard gaf een overzicht van de overeenkomsten en de verschillen tussen bevindelijk gelovigen en de Remonstranten. Dit, geenszins uitputtende, schema geeft een idee:

BiblebeltRemonstranten
Zeker wetenZeker dat we het niet weten
Veel Dogma’sGeen dogma’s?
De nadruk op het WoordDe nadruk op het woord
Liturgische kleur: zwartLiturgisch kleur: zwart?
BevindingZelf beleven
Ondergeschiktheid van de
mens aan de wil van God
Eigen verantwoordelijkheid
Reformatorisch onderwijsOpenbaar onderwijs
VerzuilingOntzuiling

Meer informatie over wat Remonstranten wel of niet geloven vindt u hier.

Als u iets mist op onze website of vragen heeft, dan kunt u contact opnemen via onderstaand formulier.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht