Wiki

Sommelsdijk Privacybeleid

Privacybeleid Remonstrants-Gereformeerde Gemeente Sommelsdijk Versie 01 Vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 15 mei 2018   Privacybeleid Remonstrants-Gereformeerde Gemeente Sommelsdijk De Remonstrants-Gereformeerde Gemeente Sommelsdijk heeft de plicht tot bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er zoveel mogelijk aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Remonstrants-Gereformeerde Gemeente Sommelsdijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij: – uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het. (Lees verder)

Privacy

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Op deze pagina vind je documenten, achtergrondinformatie en hulpmiddelen met betrekking tot toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in de Remonstrantse Broederschap: De AVG Presentatie zoals deze op 8 mei 2018 op het Landelijk Bureau van de Remonstrantse Broederschap voor de Remonstrantse Gemeenten en Instellingen is verzorgd; Een Handleiding van het Ministerie van Justitie & Veiligheid over de AVG en de Uitvoeringswet (UAVG); Een Tien-stappenplan over invoering van de AVG. informatief om op het scherm te bekijken; niet geschikt om zelf af te drukken.   Formeel / Regelgeving De EU-Verordening ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’   Hulpmiddelen volgen   Relevante verwijzingen de Autoriteit Persoonsgegevens; de webpagina over de AVG van PKN.. (Lees verder)

Plaatsbepaling en verklaring van uitgangspunten

Vanuit de remonstrantse deelname aan de internationale oecumene is gebleken dat een nadere formulering van (enkele) belangrijke kernwaarden en overtuigingen van De Remonstrantse Broederschap van groot belang is. Na het besluit van de AV van Bestuur van 2011 om een verklaring van uitgangspunten op te stellen heeft de voorbereidingscommissie een ontwerp gemaakt waarbij zij ook het –mogelijk- gebruik in de Nederlandse oecumenische context heeft betrokken. De verklaring beoogt (op kernpunten) aan te geven vanuit welke visie remonstranten kerk willen zijn te midden van andere kerken, religies en de samenleving in het algemeen. Zij richt zich tot haar partners in buiten-. (Lees verder)