Wiki

Angst als bedreiging van vrijheid

Het klinkt paradoxaal: de angst om vrijheid te verliezen vormt in zichzelf een bedreiging van die vrijheid. Vrijheid wordt door ieder individu begeerd, maar tegelijkertijd zit er in ieder mens angst voor vrijheid. Vooral angst voor de vrijheid van anderen. De vrijheid en het handelen van anderen kan namelijk botsen met onze eigen vrijheid. Ook is er angst voor onze eigen vrijheid: de enorme hoeveelheid aan mogelijkheden en de keuzes die we moeten maken verlammen en beangstigen ons. We blijken een grote behoefte te hebben aan controle en aan het uitsluiten van toeval. Volgens psychiater-filosoof Damiaan Denys is de angstcultuur. (Lees verder)

De paradox tussen vrijheid en onvrijheid

Vrijheid is voor Remonstranten een essentieel – misschien wel het belangrijkste – begrip in ons gedachtengoed. Een ‘kernwaarde’ noemt Sigrid Coenradie het begrip vrijheid elders op deze website. Allereerst natuurlijk vanwege de vrijheid van geloof: de vrijheid zelf te bepalen wat je wèl gelooft en wat je nìet gelooft. Zonder dat anderen dat voor je bepalen. Geen kerk, theoloog, staat, geestelijke leider, goeroe of mede gelovige die jou begrenst in je persoonlijke religieuze opvattingen en spirituele beleving.

Vrijheid

Voor remonstranten is vrijheid een kernwaarde. Vrijzinnig geloven, dat lijkt vooral heel veel niet geloven, niet in regels, niet in voorschriften, niet in dogma’s, misschien zelfs niet in God. Wat geloven remonstranten dan wel? En hoe denken ze over vrijheid?  Lees verder

Deze geestelijke vrijheid ervaren we ook als het om zaken gaat die niet direct raken aan het religieuze. Niet alleen leven. (Lees verder)

Sommelsdijk Privacybeleid

Privacybeleid Remonstrants-Gereformeerde Gemeente Sommelsdijk Versie 01 Vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 15 mei 2018   Privacybeleid Remonstrants-Gereformeerde Gemeente Sommelsdijk De Remonstrants-Gereformeerde Gemeente Sommelsdijk heeft de plicht tot bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er zoveel mogelijk aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Remonstrants-Gereformeerde Gemeente Sommelsdijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij: – uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het. (Lees verder)