Sommelsdijk Diaconie

De Diaconie heeft diverse doelen. Voor deze doelen wordt meestal op de eerste zondag van de maand gecollecteerd. Zoals bijv. St. Nollestee, St. de Boei, de Voedselbank GO en Het Vakantiebureau.

Het collectedoel vindt u in de email aan de leden, vrienden en belangstellenden en op de website onder de kerkdiensten.

Historie:

Zanskar scholen

De stichting Zanskar scholen heeft ons  bedankt voor de collecteopbrengsten van  de afgelopen jaren. Voor deze bedragen zijn er voor alle leerlingen lesmateriaal en tafeltjes aangeschaft. Inmiddels worden 14 schooltjes gesponsord, bijna 400 leerlingen. Als extra is er voor elk schoollokaaltje een white board geleverd. Inmiddels zit bijna elke leerling niet meer op de kale grond, maar op een zitmatrasje aan een tafeltje te schrijven. De afgelopen jaren is bij 4 (klooster)schooltjes een sanitaire unit gebouwd, heeft de Bardan school een nieuw dak en de Karshaschool een nieuwe vloer gekregen. Voor diverse scholen waar de kinderen intern verblijven zijn keukeninrichtingen verbeterd / vernieuwd. Zo is in de keuken van de Zanglanunnery een gasbrander geplaatst. Tijdens mijn bezoek aan Zanskar is die gebracht en gelijk in gebruik genomen, van het weinige wat ze hebben wordt gedeeld: een heerlijke vegetarische maaltijd! Enkele leerlingen zijn “gekozen” om een vervolgopleiding te gaan volgen. Dit project is dit jaar voorzichtig gestart. Het is moeilijk om kinderen uit de regio Padum uit hun vertrouwde omgeving te halen en voor 8 maanden naar de regio hoofdstad Leh te sturen. Daar zijn wel 2 “moeders” gevonden, die voor hun welzijn gaan zorgen. Tijdens mijn bezoek heb ik enkele grote / vervolg scholen bezocht om een indruk te krijgen, wat betreft geschiktheid voor de kinderen uit Zanskar. Op de website van de Stichting Zanskar Scholen vindt u nadere informatie over de stichting. http://www.ZanskarScholen.com

Machteld Keijnemans

zanskar foto 1zanskar foto 4 zanskar foto 2  

zanskar foto 3

Project Warmte voor kinderen in China.

De opbrengst van de collectes voor de diaconie op 4 oktober, 1 november en 6 december 2015, 2 oktober, 6 november en 4 december 2016 waren voor het project Warmte voor kinderen in China.
Mevrouw Thieme verbleef in 2015 weer bij haar dochter in China en stuurde onderstaand bericht en enkele foto’s.

Op woensdag 7 oktober 2015 bezochten wij met onze dochter het tehuis voor geestelijk- en lichamelijk gehandicapte kinderen in Beijing, het Chang Meng Care Center, waarde actie “Warmte voor kinderen” voor bestemd is.

Het was een goed weerzien. Het huis ziet er steeds beter uit en het aantal kinderen is beter gereguleerd. Meer kinderen gaan in het weekend of, zoals nu in de vakantie, naar huis of naar familie. De werkdruk wordt daardoor iets minder. Jammer genoeg zijn er nog steeds kinderen waar de familie geen belangstelling voor heeft en die zijn daar dus altijd! In de moestuin worden groenten voor eigen gebruik geteeld. Voor het zesde achtereen volgende jaar waren wij daar met vlees, groente, fruit, eieren, kip, rijst en geld voor kolen. De dankbaarheid was groot en wij gingen voldaan terug. Ik hoop dat we volgend jaar weer een en ander naar deze kinderen kunnen brengen. Uw giften zijn meer dan welkom en worden goed besteed! U ziet enkele foto’s van ons bezoek. Nadere informatie over dit project is te vinden op de website http://www.warmtevoorkinderen.nl

Ruth Thieme

Warmte voor China 1 Warmte voor China 2 Warmte voor China 3 

Voedselbank Goeree-Overflakkee

Ook voor de voedselbank op Goeree-Overflakkee werd jaarlijks enkele keren gecollecteerd. Het is helaas nog steeds noodzakelijk dat de voedselbanken er zijn. Nadere informatie over de voedselbank Goeree-Overflakkee is terug te vinden op hun website