Giften

Mocht u een schenking willen doen, dan kan dat. Giften voor onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL80 INGB 0000 2543 69 t.n.v. Rem Geref Gemeente Sommelsdijk, p/a Jacob Catstraat 43 3245 RH Sommelsdijk

De Remonstrantse Broederschap (verder ook genoemd ‘de Remonstranten’), haar gemeenten en haar instelling Geloof en Samenleving zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Geloof en samenleving is de landelijke beweging voor diaconale activiteiten van de Remonstranten.

Naam ANBI: Remonstrants Gereformeerde Gemeente Sommelsdijk