Giften

Giften voor onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL80 INGB 0000 2543 69
t.n.v. Rem Geref Gemeente Sommelsdijk, p/a Jacob Catstraat 43 3245 RH Sommelsdijk