27 maart 2019

Algemene Ledenvergadering

Geschreven door Jan de Vries
Actueel logo: Colin Cramm Algemene Ledenvergadering

Op dinsdagavond 26 maart hielden we onze Algemene Ledenvergadering. Helaas waren er door omstandigheden nog al wat afmeldingen. In totaal waren er dertien leden en vrienden aanwezig. Na wat opstartproblemen met het kopieerapparaat opende onze voorzitter de vergadering en heette iedereen welkom. De notulen van de vorige vergaderingen werden besproken, één van de punten die terug kwam, was de optie van een eventuele aanschaf van zonnepanelen. Voor de kerk lijkt het niet rendabel, voor het woonhuis mogelijk wel. Overmorgen komt een 2e installateur kijken. De voorzitter lichtte toe welke plannen er voor komend jaar op het programma staan en welke werkzaamheden het werkgroepje publiciteit heeft uitgevoerd. Hierna werden de financiën besproken. De jaarcijfers ove 2018 en de begroting voor 2019 werden goedgekeurd. De kascommissie deed verslag van haar werkzaamheden en op hun advies werd decharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde beleid in 2018. De penningmeester/secretaris werd benoemd voor een 12e termijn. Hij probeert zijn werkzaamheden zo lang mogelijk vol te houden. Er wordt gezocht naar opvolgers om de taken die hij doet te verdelen. Na enkele vragen bij de rondvraag had we nog kort tijd voor de quiz. Ilonka had een leuke quiz gemaakt met vragen over 400 jaar Remonstranten en over de eigen gemeente. De groep werd verdeeld in 2 groepen. Er moesten 8 letters worden geraden waar een woord van moest worden gemaakt. Dat lukte de “Leken” 19 seconden sneller dan de “Bobo’s”.

Al met al was het een gezellige en leerzame vergadering.


Ontwerp quiz logo: Colin Cramm 

Over Jan de Vries

Jan de Vries

Jan de Vries was de secretaris en de penningmeester van de Remonstranten in Sommelsdijk. Daarnaast beheerde hij de website, de ledenadministratie, was contactpersoon privacygegevens en een van de redacteuren van Vrijzinnige Klanken. Jan is 26 mei 2019 overleden. We hebben afscheid van hem genomen op vrijdag 31 mei 2019. Jan was voor velen een steun en toeverlaat. Een rustige vraagbaak, betrokken, betrouwbaar en dienstbaar.

Gerelateerd