29 juli 2021

Nu te zien: de overdenking van André Meiresonne met helder geluid en nog meer

André Meiresonne ging zondag 1 augustus voor bij de Remonstranten in Sommelsdijk. Omdat de microfoon van de voorganger een deel van de dienst niet in orde was, hebben we nog een aparte video gemaakt van de preek met helder geluid (behalve van het orgel):

André Meiresonne: ,,We gaan met elkaar op reis. In de Italiaanse Renaissance zoeken we het menselijke, het dierlijke en het goddelijke – in de wereld en in onszelf. Waar vinden we dat, hoe ziet dat eruit en hoe gaan we ermee om? Een dienst over menselijke waardigheid en de betrekkelijkheid van het wereldse. En wat heeft God daarmee van doen?”

David volgens de Italiaanse renaissancekunstenaar Michelangelo in Firenze/Florence.

David en Goliath.

Wie nog meer verdieping wil, kan zijn drie blogs lezen die de basis vormden voor zijn overdenking:

Voor wie de dienst in haar geheel wil zien, staat die video onderaan deze pagina.

Liturgie

Voorganger: Andre Meiresonne muziek: Dick Muller

Welkom en kaars aansteken, stilte

Aanvangslied Lied 276 vers 1 en 2 Zomaar een dak

Votum en Groet

Antwoordlied Tot u Heer, is ons hart gericht

Inleiding, inclusief lezing Evangelie van Thomas vers 1 – 3

Gebed van Inkeer

Lied 601 vers 1 en 2 Licht dat ons aanstoot in de morgen

Lezingen

1 Samuël 17 vers 31 – 50 (David en Goliath)

Fragmenten uit: Hella S. Haasse, De scharlaken stad (1952)

Michelangelo’s Schepping van Adam, geschilderd in de Sixtijnse kapel in het Vaticaan.

Op de laatste dag van de schepping werd in de Almachtige de wens wakker een wezen voort te brengen dat de zin van Zijn werk zou kunnen doorgronden. Maar het heelal was in alle sferen volmaakt, in de oervormen der dingen vond God geen voorbeeld meer voor een nieuwe schepsel. Hij vormde de mens naar zijn eigen beeld en blies hem leven in. ‘Sta op, Adam. Geen vaste sfeer, geen onveranderlijke gestalte, geen omschreven taak geef ik je. Alle andere wezens op aarde hebben een eigen aard gekregen, moeten gehoorzamen aan de wetten van hun soort. Voor jou, Adam, geen band, geen grens, geen beperking, behalve die van de wil die ik je inblaas. Hemels noch aards, sterfelijk noch onsterfelijk heb ik je geschapen. In jou slaapt het zaad van alle levensvormen. Tot het dier kan je ontaarden, tot het goddelijke wedergeboren worden. Aan jou de keus, Adam, sta op!’ Adam, reikend naar God, de knie gebogen, de ogen geopend, was zich voor het eerst van zijn wil bewust. Hij wilde opstaan. (p. 49)

Uit het leven over het geheim van de dood [heen] opstaan naar de eeuwige waarheid. Opstaan uit de kerker die het lichaam is, opstaan uit de macht van het onverbiddelijke lot, opstaan uit de dwang van ruimte en tijd, naar het waarachtige leven van de ziel. (p. 217)

Federico da Montefeltro

Lied 704 vers 1 en 2 Dank, dank nu allen God

Overdenking

1. Waardigheid

Intermezzo orgel

2. Betrekkelijkheid

Intermezzo orgel

3. Wedergeboren

Stilte en orgelspel

Gebeden en Onzevader

Mededelingen

Slotlied Lied 666 vers 1 De Heer is opgetogen

Uitzending en zegen

(Gezongen) Amen

Het hertogelijk paleis van Federico da Montefeltro in Urbino.

Uitgangslied Lied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn

Digitale collecte

Orgelspel

 

Bijdrage collecte

Het is mogelijk een bijdrage te geven voor de collecte. De collecte is deze week voor de diaconie en voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen. U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code.

Werk van Giotto in de Cappella degli Scrovegni.

 

 

Gerelateerd