2 september 2022

Nu te zien: Barbara Veenman leidt de dienst in de Remonstrantse Kerk te Sommelsdijk op zondag 4 september

Zondag 4 september zal Barbara Veenman de dienst leiden in de Remonstrantse Kerk te Sommelsdijk.

100% Mijsje
Barbara Veenman

De Rotterdamse theologe Barbara M. Veenman schrijft al twintig jaar boeken die lezers in het hart weten te raken. Haar laatste Young Adult-reeks over engelen en demonen leverde haar in de vaderlandse pers de bijnaam ‘de Nederlandse J.K. Rowling’ op. Tijdens de Kinderboekenweek van 2021 verscheen haar nieuwste boek, getiteld ‘100% Mijsje’. Barbara Veenman is een graag geziene gastvoorganger in de Remonstrantse Gemeente Sommelsdijk.

De muziek wordt verzorgd door Sjaliene de Waal.

De dienst begin om 10.00 uur. Bezoekers zijn welkom in de kerk en er is gezorgd voor ventilatie. Tegelijkertijd is de dienst online te volgen op Facebook en op onze website. De uitzending blijft ook op een later tijdstip te bekijken.

Liturgie

Welkom

Lied 314

Votum en groet

Antwoordlied

David en Batseba, illustratie van Julius Schnorr von Carolsfeld

Tot U, Heer, is ons hart gericht.
Hier zijn wij open voor uw licht.
Gij geeft ons kracht tot stilt’ en strijd;
kom tot ons. Eeuw ’ge, in de tijd.
Amen.

Gebed

Lied 72:1

Lezing Oude Testament: Psalm 72: 1-4, 12-14

Lied 72:4

Lezing Oude Testament: 2 Samuёl 11: 1-15

Lied 72: 7

Preek

Orgelspel

Stilte

Batseba, geschilderd door Rembrandt

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

Mededelingen

Lied 974

Uitzending en zegen

Lied 978: 4

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Collecte

QR-code voor de collecte

De collecte is deze week voor de Diaconie, Veldwerk Goeree Overflakkee

Het outreachend veldwerk onder verslaafde jongeren is in 2009 gestart vanuit de kerken. Dit was een gezamenlijk initiatief waarbij een aanzienlijk deel van de 47 kerkelijke gemeenten op ons eiland samenwerkte. Inmiddels is het een gezamenlijk project geworden van de gemeente Goeree-Overflakkee en de kerken, waarbij de gemeente voor ca. 2/3 van de kosten bijdraagt vanuit de WMO (prestatieveld verslavingszorg) en nog altijd wordt 1/3 deel van de kosten gedragen door de kerken’.

De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen. 

U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code.

Gerelateerd