16 februari 2022

Hier te zien: Toon Vessies uit Zoetermeer leidt de dienst van zondag 20 februari in de Remonstrantse Kerk

Geschreven door Ilonka van der Sluijs - Visser

Op zondag 20 februari 2022, zal dhr. Toon Vessies uit Zoetermeer de dienst leiden in de Remonstrantse Kerk te Sommelsdijk.

De heer Vessies is geestelijk begeleider in het pastoraal team van de Adventskerk te Zoetermeer.
De dienst begint om 10.00 uur. De muziek wordt verzorgd door de heer Dick Muller.

Le Danse van Henri Matisse, geschilderd op 35 paneeltjes door kunstenaar Marlies van der Wouw.

Er zijn deze zondag natuurlijk bezoekers welkom in de dienst. Tevens is de dienst zoals gebruikelijk
via onze website en Facebook te volgen vanaf zondag 10.00 uur en blijft hij ook op een later tijdstip te bekijken.

De liturgie vindt u hier: Liturgie: ‘Geraakt en doorleefd’. Het thema ‘Geraakt en doorleefd’ heeft als subtitel ‘een levenslang onderweg zijn naar eenvoud, verdieping en verstilling’.

Collecte
De collecte is deze week voor Wilde Ganzen. ‘Zij steunen overal ter wereld aanpakkers die armoede van onderop willen doorbreken.
Met kleine, slimme projecten zorgen die aanpakkers voor vooruitgang in hun eigen buurten en dorpen.’

De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen. U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code.

Van harte welkom na opgave
Wilt u bij deze dienst aanwezig zijn, dan kunt u zich vóór zaterdag 18.00 uur opgeven bij Hannie Vermeulen: secr.rem.som@gmail.com.
We vragen om bij binnenkomst en het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen en bij gezondheidsklachten thuis te blijven.
Mochten er teveel bezoekers zijn voor de beschikbare ruimte, dan laten we dat aan u weten!

Gerelateerd