15 oktober 2020

De heer Wim Scholl gaat voor in de dienst van 18 oktober en dat is hier te zien

Geschreven door Ilonka van der Sluijs - Visser

Wim Scholl

Dhr. Wim Scholl gaat voor in de dienst van zondag 18 oktober. Sjaliene de Waal speelt op orgel en piano en haar dochter Chloë zingt voor ons. De live video van de dienst zal vanaf zondag 10.00 uur en ook nog daarna op deze site te zien zijn.

 

De overdenking zal gebaseerd zijn op de eerste en de laatste regel van psalm 23:
De Heer is mijn herder
Keer terug in het huis van de Heer

Deze liederen worden afwisselend door Chloë de Waal gezongen en door de heer Scholl voorgelezen:

Psalm 84: Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer

275: Heer onze Heer, hoe zijt gij aanwezig

906: God is tegenwoordig

969: In Christus is noch west noch oost

Bijdrage collecte

Ook is het mogelijk een bijdrage te geven voor de collecte. De collecte is deze week voor de eigen gemeente en

U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de onderstaande QR code.

 

 

 

Gerelateerd