18 februari 2021

Hier te zien: dhr. Wim Scholl gaat voor in online dienst van zondag 21 februari

Geschreven door Ilonka van der Sluijs - Visser

Dhr. Wim Scholl uit Vlaardingen gaat voor in de dienst bij de Remonstranten in Sommelsdijk. Deze dienst zal via onze website en Facebook  te volgen zijn vanaf zondag 10.00 uur en blijft ook op een later tijdstip te bekijken.

Wim Scholl

De dienst is een afwisseling van woord, muziek en zang. Sjaliene en Chloë de Waal zorgen voor de muzikale omlijsting. De liturgie vindt u verderop in dit artikel.

Uitwisseling zorgt voor verbinding!

Zodra het weer mogelijk is om bezoekers toe te laten in de kerk, sturen we u natuurlijk daarover bericht. De kerkenraad hoopt dat met de online-diensten toch de verbondenheid van u met uw gemeente intact blijft. Ook vragen we u door het sturen van e-mails, appjes, kaarten of telefoontjes, uw gedachten, gevoelens en vragen aan ons kenbaar te maken. Zodat  in de overweging of het gebed van de eerste zondag van de maand hierbij kan worden stil gestaan door André Meiresonne. Natuurlijk met inachtneming van uw privacy. (U kunt hiervoor het contactformulier onderaan deze pagina gebruiken).

Bijdrage collecte

Ook is het mogelijk een bijdrage te geven voor de collecte. De collecte is deze week voor de Wilde Ganzen en de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen. U kunt een bedrag hiervoor overmaken via  deze link of door het scannen van de QR code

Orde van Dienst

Sommelsdijk 21 februari 2021

Welkom

Openingslied: Gezang 213: 1, 2 en 3
Morgenglans der eeuwigheid

Votum en groet

Stilte

Gedichtje

Stilte

Antwoordlied:
Tot U, Heer, is ons hart gericht

Gebed

Bijbellezing: Deut. 6: 1-15

Gezang 906: 1, 6, 8       
God is tegenwoordig

Bijbellezingen:    Psalm 25: 1-10

Matt. 4: 1-11

Tekstwoord: Deut. 6: 12
Zorg er dan voor dat u de HEER niet vergeet

Gezang 547
Met de boom des levens

Preek

Orgelspel

Gezang 561   
O liefde die verborgen zijt

Gebed

Slotlied: Gezang 538: 1, 4   
Een mens te zijn op aarde

Uitzending en zegen

Contactformulier voor uw reacties:

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

 

 

Gerelateerd