17 maart 2022

Nu te zien: dr. Koen Holtzapffel gaat voor in dienst van zondag 20 maart

Geschreven door Ilonka van der Sluijs - Visser

Op zondag 20 maart 2022 zal dr. Koen Holtzapffel de dienst leiden in de Remonstrantse Kerk te Sommelsdijk.

De dienst begint om 10.00 uur.

 

Dr. Koen Holtzapffel

Dr. Koen Holtzapffel is remonstrants predikant te Rotterdam, voorzitter van het Convent van remonstrantse predikanten en tevens van de Banningvereniging (op het snijvlak van moraal en politiek). Eerder was hij predikant te  Oude Wetering. Tevens was hij een aantal jaren verbonden aan het Remonstrants Seminarium als docent gemeenteopbouw.

De muziek en zang worden verzorgd door Sjaliene en Chloë de Waal.

Er zijn deze zondag natuurlijk bezoekers welkom in de dienst, vooraf opgeven is niet meer nodig. We willen u uitnodigen om weer naar de kerk te komen en te ervaren dat het aanwezig zijn in de dienst echt een meerwaarde heeft. Het meezingen van de liederen is echt weer heel fijn om te doen.

Er is gezorgd voor ventilatie en na afloop drinken we koffie of thee met elkaar.

Tevens is de dienst zoals gebruikelijk via onze website en Facebook te volgen vanaf zondag 10.00 uur en blijft hij ook op een later tijdstip te bekijken.

We zingen in de dienst de volgende liederen:
Openingslied 657  1, 2, 3 en 4
Na het gebed lied 1010  1, 2, 3 en 4
Na lezing lied 974  1, 2, 3 en 5
Slotlied 538  1, 2, 3 en 4

Collecte

De collecte is deze week voor Kerk in Actie, Werelddiaconaat Indonesië.

‘In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoekt kinderen op straat op en geeft begeleiding en noodopvang. Voor kinderen die niet meer straat willen wonen is er een opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse wil ook voorkomen dat kinderen op straat belanden en ondersteunt hun ouders daarom om financieel zelfredzaam te worden. Zo kunnen zijn hun kinderen voeden, kleden en naar school laten gaan.’

De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen. U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code.

De kerkenraad nodigt u van harte uit aanwezig te zijn en wenst u allen een mooie dienst toe.

Gerelateerd