18 april 2021

Nu te zien: dr. Koen Holtzapffel gaat voor in online dienst van zondag 18 april 2021

Geschreven door Ilonka van der Sluijs - Visser

Dr. Koen Holtzapffel gaat voor in de dienst van zondag 18 april bij de Remonstranten in Sommelsdijk. Deze dienst zal via onze website en Facebook  te volgen zijn vanaf zondag 10.00 uur en blijft ook op een later tijdstip te bekijken.

Facebook:

Youtube:

 

De dienst is een afwisseling van woord, muziek en zang. Sjaliene en Chloë de Waal zorgen voor de muzikale omlijsting.
Liturgie: 
-Orgelspel
-Welkom (kerkenraad)
-Aansteken van de kaars
-Stilte
-Openingslied (allen gaan staan) 276  1 2 3
-Bemoediging en groet
-Antwoordlied:
Tot U, Heer is ons hart gericht. 
Hier zijn wij open voor uw licht.
Gij geeft ons kracht tot stilte en strijd.
Kom tot ons, eeuw’ge, in de tijd. Amen
-Inleiding – Stilte – Gebed
-Lied 221  1 2 3
-Lezingen Johannes 21 vers 1-15
-Lied 644 1 2 3 4 5
-Overdenking
-Orgelspel of pianospel
-Voorbeden, stil gebed
-Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Zoals wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
Maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
Amen
– mededelingen (kerkenraad) en vermelding collecte
-Slotlied (allen gaan staan)   612 1 2 3
-Uitzending en zegen
-Allen zingen: ‘amen, amen, amen’.

Chloë en Tygo de Waal

Uitwisseling zorgt voor verbinding!

Zodra het weer mogelijk is om bezoekers toe te laten in de kerk, sturen we u natuurlijk daarover bericht. De kerkenraad hoopt dat met de online diensten toch de verbondenheid van u met uw gemeente intact blijft. Ook vragen we u door het sturen van e-mails, appjes, kaarten of telefoontjes, uw gedachten, gevoelens en vragen aan ons kenbaar te maken. Zodat  in de overweging of het gebed van de eerste zondag van de maand hierbij kan worden stil gestaan door André Meiresonne. Natuurlijk met inachtneming van uw privacy. ( U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken op de website)

Bijdrage collecte

Ook is het mogelijk een bijdrage te geven voor de collecte. De collecte is deze week voor Geloof en Samenleving en de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen. U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code .

 

 

 

De kerkenraad wenst u allen een mooie dienst toe!

 

Contactformulier voor uw reacties:

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Gerelateerd