14 oktober 2021

Nu te zien: Ds. Els de Bijll Nachenius gaat voor in dienst van zondag 17 oktober 2021

Geschreven door Ilonka van der Sluijs - Visser

Ds. Els de Bijll Nachenius

Op zondag 17 oktober zal Ds. Els de Bijll Nachenius de dienst leiden in de Remonstrantse Kerk te Sommelsdijk.

Deze dienst zal via deze website en Facebook te volgen zijn vanaf zondag 10.00 uur en blijft ook op een later tijdstip te bekijken.
De dienst is een afwisseling van woord, muziek en zang. De muziek wordt verzorgd door Dick Muller.

 

 

Thema “ Mijn kind, wees zachtaardig in wat je doet,  dan ben je geliefder dan iemand die geschenken geeft.” Jezus Sirach 3:17

ORGELSPEL

WELKOM (kerkenraad)

AANSTEKEN VAN DE KAARS

STILTE

Allen gaan staan

OPENINGSLIED Nieuwe Liedboek 100 ‘ Juich Gode toe bazuin en zing’ geheel

BEMOEDIGING EN GROET

ANTWOORDLIED ‘Tot U, Heer is ons hart gericht.’ (melodie psalm 134)

Allen gaan zitten

GEBED

LIED Nieuwe Liedboek 513:1,4 ‘God heeft het eerste woord’

INLEIDING OP DE BIJBELLEZINGEN

BIJBELLEZING Jezus Sirach 3:17-18, 20, 28-29

ZINGEN Nieuwe Liedboek 841:1,2 ‘Wat zijn de goede vruchten’

BIJBELLEZING Lukas-evangelie 14:1,7-14

ZINGEN Nieuwe Liedboek 841:3,4 ‘Wat zijn de goede vruchten’

OVERDENKING

STILTE

VOORBEDEN, STIL GEBED, ONZE VADER

MEDEDELINGEN kerkenraad

COLLECTE

SLOTLIED allen gaan staan Nieuwe Liedboek 976 ‘ Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven’ geheel

UITZENDING EN ZEGEN

ALLEN ZINGEN: “Amen, amen, amen.”

Collecte

De collecte is deze week voor de Remonstrantse Jongerengemeente Arminius De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen.
U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code.

Komt u ook weer?

We vinden het fijn als u weer naar de kerk komt! Er is voldoende ruimte beschikbaar! De dienst in de kerk meemaken en het weer echt ontmoeten en spreken met elkaar na de dienst, wordt als erg prettig ervaren. Na afloop drinken we koffie of thee met elkaar en praten we na over de dienst en onze belevenissen van de afgelopen tijd.

De kerkenraad wenst u allen een mooie dienst toe!

Gerelateerd