15 september 2022

Ds. Els de Bijll Nachenius leidt de dienst in de Remonstrantse Kerk te Sommelsdijk op zondag 18 september

Geschreven door Ilonka van der Sluijs - Visser

Zondag 18 september zal Ds. Els de Bijll Nachenius de dienst leiden in de Remonstrantse Kerk te Sommelsdijk.

Els de Bijll Nachenius

Els de Bijll Nachenius was na haar stage (1991)  bij dr. H.J. Siebrand in Groningen,  Remonstrants predikant in Dordrecht, Sommelsdijk en Vlaardingen. Sinds haar afscheid van de gemeente Vlaardingen combineert zij gastpreekbeurten in Remonstrantse Gemeenten met haar werk als docent Klassieke Talen. Sinds januari 2020 is Ds. Els naast haar werk als docent Klassieke Talen ook geestelijk verzorger in PI De Schie. 

De muziek wordt verzorgd door Dick Muller.

Vanwege een technisch probleem is de video van de uitzending (nog) niet te zien.

Liturgie

Thema ‘Mijn vrede geef ik u’

ORGELSPEL

WELKOM (kerkenraad)

AANSTEKEN VAN DE KAARS

STILTE

Allen gaan staan

OPENINGSLIED Nieuwe Liedboek 95:1,2 ‘Steek nu voor God de loftrompet’

BEMOEDIGING EN GROET

ANTWOORDLIED ‘Tot U, Heer is ons hart gericht.’ (melodie psalm 134)

Allen gaan zitten

GEBED

LIED Nieuwe Liedboek 513 ‘God heeft het eerste woord’

INLEIDING OP DE BIJBELLEZINGEN

BIJBELLEZING Joël 2:21-27

ZINGEN

Nieuwe Liedboek 103:1,2 ‘Zegen mijn ziel de grote naam des Heren’

BIJBELLEZING Johannes-evangelie 14:23-29

ZINGEN Nieuwe Liedboek 841 ‘Wat zijn de goede vruchten’ geheel

OVERDENKING

STILTE

VOORBEDEN, STIL GEBED, ONZE VADER

MEDEDELINGEN kerkenraad

SLOTLIED

allen gaan staan

Nieuwe Liedboek 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

UITZENDING EN ZEGEN

ALLEN ZINGEN: “Amen, amen, amen.”

De dienst begin om 10.00 uur. Bezoekers zijn welkom in de kerk en er is gezorgd voor ventilatie. Normaal gesproken is de dienst online te volgen op Facebook en op onze website. Door een storing is dat helaas deze zondag niet mogelijk. Er wordt geprobeerd de dienst alsnog voor u zichtbaar te krijgen.

Collecte

De collecte is deze week voor PAX Vredesorganisatie. Van 17 tot en met 25 september vindt in het hele land de Vredesweek plaats. 

PAX is de grootste vredesorganisatie van Nederland. Ze werken aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van inclusieve vrede. Dit doen ze in conflictgebieden wereldwijd, samen met lokale partners en mensen die, net als zij, vinden dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven in een vreedzame samenleving.

De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen. U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link door het scannen van de QR code.

De kerkenraad wenst u allen een mooie dienst toe.

Gerelateerd