26 juni 2022

Terugblik op de kerkdienst van dominee I Leng Tan en het bezoek van de Remonstranten Midden-Zeeland

Geschreven door Ilonka van der Sluijs - Visser

Zondag 3 juli zal ds. I Leng Tan de dienst leiden in de Remonstrantse Kerk te Sommelsdijk. Het thema deze zondag is: Het welzijn van de ander. Het muzikale gedeelte wordt verzorgd door Sjaliene de Waal en Chloë de Waal. De liturgie vindt u hier.

 

Ds. Tan studeerde theologie in Utrecht en volgde de opleiding tot predikant aan het Remonstrants Seminarium te Leiden. Zij diende de Remonstrantse Gemeente in Leiden van 2013 tot 2014. Zij vervult gastpreekbeurten en werkt mee als voorganger bij de oecumenische werkgroep ‘De Grote Kerk door de week’ in Haarlem.

I Leng Tan

De dienst begint om 10.30 uur. Bezoekers zijn welkom in de kerk. Er is gezorgd voor ventilatie. Tegelijkertijd is de dienst online te volgen op Facebook en op onze website. De uitzending blijft ook op een later tijdstip te bekijken.

Bezoek en activiteiten

De Remonstrantse Gemeente Midden Zeeland komt op bezoek in deze dienst. Aansluitend is er een gezamenlijke lunch met deze mede remonstranten uit Zeeland en een dorpswandeling onder leiding van Bertrand van den Boogert.

Foto’s van deze zondag

        gezamenlijke lunch met mede Remonstranten uit Middelburg

 

   

Collecte

De collecte is deze week voor de Diaconie: St. Leergeld Oosterschelderegio. Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. De stichting Leergeld zorgt ervoor dat deze kinderen mee kunnen doen!
Stichting Leergeld Oosterschelderegio biedt kinderen kansen aan om deel te kunnen nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen.
U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code.

De kerkenraad wenst u allen een mooie dienst toe.

Gerelateerd