14 juli 2022

Nu te zien: ds. Jan Klijnsma gaat voor in dienst van zondag 17 juli

Geschreven door Ilonka van der Sluijs - Visser

Zondag 17 juli zal ds. Jan Klijnsma de dienst leiden in de Remonstrantse Kerk te Sommelsdijk.  Ds. Jan Klijnsma is emeritus Remonstrants predikant van Dordrecht en natuurlijk Sommelsdijk. In onze gemeente is ds. Jan 18 jaar predikant geweest. Ook heeft hij meerdere gemeenten binnen de Broederschap en de NPB gediend en was hij een aantal jaren docent Levensbeschouwing in het middelbaar onderwijs.

Het orgel wordt bespeeld door Dick Muller.


Liturgie
Woord van welkom en mededelingen
Het aansteken van de tafelkaars
Stilte
Lied 601
Bemoediging en groet
Antwoordlied
Inleiding – stilte – gebed
Lied 413
Bijbellezing: Ruth 2
Lied 313; 1,4,5
Overdenking 1
Luisteren naar het Lied van Ruth: My land is jou land, Stef Bos ( tekst wordt ook uitgedeeld in de kerk)
Overdenking 2
Orgelspel
Lied 978 : 1 en 4
Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader
Collectes
Slotlied 415
Uitzending en zegen

De dienst begin om 10.00 uur. Bezoekers zijn welkom in de kerk. Er is gezorgd voor ventilatie. Tegelijkertijd is de dienst online te volgen op Facebook en op onze website. De uitzending blijft ook op een later tijdstip te bekijken.

Collecte
De collecte is deze week voor Kerk in actie: Werelddiaconaat India
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. De schooluitval is hierdoor hoog. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen om zo samen met kinderen en ouders de armoede te doorbreken.

De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen.
U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code.

De kerkenraad wenst u allen een mooie dienst toe.

 

 

Gerelateerd