13 juni 2024

Hier te zien: Geen zorgen! Marthe de Vries gaat voor bij de Remonstranten Sommelsdijk

Geschreven door Leon van Heel

Geen zorgen! Dat is het thema van de dienst zondag 16 juni in de Remonstrantse kerk in Sommelsdijk. Voorganger is Marthe de Vries. Het orgel wordt bespeeld door Dick Muller.

Marthe de Vries

Marthe de Vries (1963) is predikant bij de Remonstrantse Gemeente Utrecht en voorzitter van het Convent van Predikanten. Zij studeerde theologie aan de Universiteit Leiden met als hoofdvak Kerkgeschiedenis en dan vooral de Nederlandse religietwisten in de 17e eeuw. Haar doctoraalscriptie was gewijd aan de Kerckelicke Historie van Johannes Uytenbogaert. Haar bijvak was Antieke Godsdiensten, waarbij zij zich verdiepte in de Kelten en zij een extra bijvak Oud Iers volgde aan de Universiteit Utrecht.

Na haar studie was zij van 1991 tot en met 1998 predikant in de Remonstrantse Gemeente Rotterdam. Vervolgens was zij enkele jaren predikante van de Remonstrantse Jongerengemeente Arminius en docente aan het Remonstrants Seminarium. Vanwege de uitzending van haar man, Jan van Aller, als vlootpredikant naar de Antillen, verbleven zij en hun drie dochters drie jaar op Curaçao.

Videoregistratie

De dienst in de kerk aan de Voorstraat 35 begint om 10.00 uur. Bezoekers zijn van harte welkom. Na de dienst is er de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en drinken we koffie en thee. De dienst wordt opgenomen is te zien op Facebook en op onze website.

Liturgie

De liturgie vindt u hier

Collecte

Foto: Kerk in Actie

De collecte is deze zondag voor Kerk in Actie – Help kinderen in Gaza en Israel. Kinderen in Gaza en Israël overkomt wat geen enkel kind zou mogen meemaken. Daarom komt Kerk in Actie voor hen in actie en biedt hulp voor nu en voor de toekomst, zoals medische zorg, voedsel, kleding, traumahulp en vredesopbouw.

Kinderen die gewond zijn, die huilen om het verlies van hun ouders, die je getraumatiseerd en met een lege blik aankijken… Na al die maanden wil je van dit soort beelden uit Gaza en Israël soms het liefst wegkijken. En toch mogen we dát juist niet doen. Hoe je ook denkt over wat er daar gebeurt: kinderen mogen nooit het slachtoffer zijn.

De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen.

U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR-code. Wilt u liever uw gift in de kerk geven is, dan is dat ook mogelijk na de dienst in de collectezak (met de groene G. erop) op de koffietafel.

De kerkenraad wenst u allen een mooie dienst toe.

Gerelateerd