15 december 2016

Geloof begint bij jou. Wat betekent dat precies?

Geloof begint bij jou. Wat betekent dat precies?

Voor Remonstranten houdt dat in dat we jouw levenswijsheid en inzichten volstrekt serieus nemen. Ook hechten we aan doorlopend inzicht. Je zou dat geestelijke souplesse kunnen noemen. God laat zich niet vangen in woorden, kerken of geloofsbelijdenissen. Dat betekent dat elk spreken over God voorlopig is. Neemt niet weg dat een gesprek over geloof de moeite waard is. Het is zelfs van het grootste belang. Zo voorkomen we dat we zelf blijven hangen in onze eigen aannames.

Begint geloof dan niet bij God?

Daar verschillen de meningen over. Het is een oude theologische discussie waar geloof precies begint, bij de mens of bij God.  In ieder geval zijn Remonstranten voorzichtig om namens God te spreken. Ze willen recht doen aan het persoonlijke karakter van geloven en het individuele spreken over God. In 400 jaar remonstrantse geschiedenis, zijn de Remonstranten als kerkgenootschap slechts drie keer met een geloofsbelijdenis gekomen. Ook willen ze kennis niet uitvlakken in het geloof. We weten dankzij de theologische wetenschap dat de Bijbel mensenwerk is en de kerk is niet onfeilbaar. Remonstranten zullen niet snel beweren dat het christendom het enige ware geloof is. Daar was het Jezus ook niet om te doen.

Oog hebben voor de menselijke maat in het geloof, dat vinden Remonstranten belangrijk. Hoe kom jij tot jouw recht? Daarom bepleiten ze een vrij en verdraagzaam christendom. Je zou kunnen zeggen dat de Remonstranten de lessen van het humanisme verbonden hebben met het christelijk geloof. Iedereen is vrij het geloof op zijn of haar eigen manier te beleven. Je komt dus ook mensen tegen bij de Remonstranten die zich bezig houden met mindfulness of zen-boeddhisme.

Geloven Remonstranten dan in hun eentje?

Geloof begint bij jou betekent voor Remonstranten niet dat geloof een individuele expressie van een individuele emotie is. Juist door samen in gesprek te gaan over wat er echt toe doet in het leven oefen je jezelf in levenswijsheid. Geloof begint bij jou, maar daar hoeft het niet bij te blijven. Daarom komen Remonstranten samen door de week en op zondag, soms in de kerk, soms bij mensen thuis. Belangrijk is het onderling gesprek. Wil je meer weten over bijvoorbeeld de bijbel, maar hoef je niet bekeerd te worden, dan kan dat bij de Remonstranten.

Remonstranten vormen een onderdeel van de christelijke kerk. Het geloof van Remonstranten geworteld in het Evangelie van Jezus Christus. Heb God en je naaste lief. Dat is de kern van de boodschap van Jezus die we met elkaar levend houden. Tegelijkertijd onderzoeken we op wat voor wijze het christelijk geloof voor de 21e eeuw richtinggevend kan zijn. We nemen niet klakkeloos over wat eerdere generaties over het geloof gezegd hebben. We zijn bereid om de kerk te veranderen waar de tijd dat vraagt.  Sinds hun ontstaan zo’n vier eeuwen geleden, zijn de Remonstranten steeds het kleine eigenwijze zusje van de christelijke kerk geweest. Remonstranten leverden een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing van de theologie. Ze liepen voorop bij de toelating van vrouwen tot het ambt van predikant, het inzegenen van homoseksuele relaties en zijn lid van de Wereldraad van Kerken.

Naast het accent op het gesprek over geloof hechten de Remonstranten aan de inzet voor anderen. De Remonstranten steunen actief allerlei goede doelen. De Remonstranten zijn geen kerkelijk eiland. Ze onderhouden actieve relaties met andere kerken en verwante groepen.

Gerelateerd