18 november 2020

Herdenkingsdienst met Ds. Jan Klijnsma hier te zien

Geschreven door Ilonka van der Sluijs - Visser
In de dienst van zondag 22 november, waarin voorgaat Ds. Jan Klijnsma, herdenken wij al diegenen die ons het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. In de namen van de overledenen noemen wij tevens iedereen die hen zijn voor gegaan. Het met elkaar delen van zowel lief, als leed is een wezenlijke taak voor een geloofsgemeenschap.

Sjaliene de Waal speelt op het orgel en de piano en Chloë zingt voor ons.

Opgeven

Het maximale aantal bezoekers dat in de kerk past volgens de richtlijnen van de RIVM is bereikt. U kunt zich niet meer opgeven.  Gelukkig zal de live video van de dienst vanaf zondag 10.00 uur en ook nog daarna op deze site van de Remonstranten Sommelsdijk te zien zijn.

Degenen die zich hebben opgegeven vragen we om bij binnenkomst en het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen en bij gezondheidsklachten thuis te blijven.

Bijdrage collecte

Ook is het mogelijk een bijdrage te geven voor de collecte. De collecte is deze week voor Solidaridad en de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen. U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code.

—————————————————–
Liturgie                                                                         
Welkom
Aansteken van de Paaskaars
stilte
Zingen: 978: 1,2,3
Bemoediging en groet
Antwoordlied
Inleiding – stilte – gebed
Zingen: 1005: 1,2,5 ( Nederlandse tekst )
Lezingen:
1 Koningen 17 : 17 – 24
                Lucas 7 : 11 – 17
Zingen: 313: 1,5
Overdenking
Orgelspel
Zingen: 962 ( 2x )
Herdenking van hen die gestorven zijn
Zingen: Ken je mij   Huub Oosterhuis
Voorbeden – stil gebed – Onze Vader
Mededelingen van de kerkenraad
Zingen: 913
Uitzending en zegen
Gezongen Amen
——————————–

Gerelateerd